Nieuwsbericht Peuteropvang Pinkeltje in Ulestraten feestelijk geopend!

Publicatiedatum: 31 januari 2018 16.30 uur

Pinkeltje1
Op 31 januari werd de nieuwe locatie van peuteropvang Pinkeltje in Ulestraten geopend. De peuteropvang is namelijk eind 2017 verhuisd naar basisschool De Triangel. Wethouder Berry van Rijswijk ging langs om de locatie te openen.

Officiële opening

De opkomst was groot! Er waren veel ouders aanwezig. De wethouder vertelde waarom het belangrijk is om voorschoolse voorzieningen, zoals een peuteropvang, in of dichtbij de school te plaatsen: "Op deze manier kunnen zij zo goed mogelijk samenwerken."

Sleuteloverdracht

Natuurlijk kwam de wethouder niet met lege handen. De kinderen mochten een grote versierde doos uitpakken waar ballen in zaten. Hierna was het tijd voor de officiële opening. De wethouder prikte een grote ballon kapot, waarin de sleutel van de locatie verstopt zat. Deze werd overhandigd aan de twee pedagogisch medewerksters van de locatie.

Pinkeltje2

En bewegen maar!

Vervolgens werden de kinderen en ouders uitgenodigd voor een beweegles in de speelzaal. Ook de wethouder en de directeur van de school, Jeroen Tholen, deden gezellig mee! Als laatste was er een clown die ballonen maakte voor de kinderen.

Achtergrond

Het verhuizen van de peuteropvang naar de school zorgt voor betere samenwerking en afstemming. Het aantal kinderen in onze gemeente neemt af. De gemeente werkt daarom samen met de scholen en voorschoolse voorzieningen om ervoor te zorgen dat we op lange termijn goed kwalitatief onderwijs en opvang kunnen blijven bieden.  Vanaf 1 januari is Pinkeltje ook een officiële VVE-locatie (voor- en vroegschoolse educatie).