Gemeente Meerssen | Persverklaring donderdag 24 september 2020

Nieuwsbericht Persverklaring donderdag 24 september 2020

Gepubliceerd op: 24 september 2020 23:35

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 september dienden de fracties KIJK, CDA, Lokaal DNA en Focus een Motie van Wantrouwen in tegen de wethouders. Tijdens het daaropvolgende debat hebben de wethouders Jan Gulikers, Marly Heusschen en Paul Sanders met onmiddellijke in gang hun ontslag ingediend. De motie werd vervolgens ingetrokken.

De burgemeester treedt nu in de plaats van het college. Zij zal aanstaande maandag met de fractievoorzitters overleggen over de ontstane situatie en hoe nu verder te gaan. Zij riep de raadsleden o.a. op om richting aan te geven voor het opstellen van de begroting. Maandag vergadert zij hierover verder met de fractievoorzitters.