Gemeente Meerssen | Persbericht samenwerkende raadsfracties Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en Focus

Nieuwsbericht Persbericht samenwerkende raadsfracties Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en Focus

Gepubliceerd op: 22 oktober 2020 12:55

Logo samenwerkende raadsfracties okt 2020

Persbericht 

Meerssen, 22 oktober 2020

Betreft: Begroting en wethouders van buiten

De vier samenwerkende fracties Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en Focus in de Raad van de Gemeente Meerssen hebben de afgelopen weken - via het College - de ambtelijke organisatie ideeën voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 voorgelegd. De verwachting is op basis daarvan dat het College een sluitende begroting ter besluitvorming op 11 en 12 november naar de Raad stuurt. Deze kan vervolgens tijdig (vóór 15 november) bij de Provincie worden ingediend. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met twee kandidaat-wethouders van buiten de Gemeente Meerssen. Deze twee kandidaten beschikken over ruime bestuurlijke ervaring en zien het als een mooie uitdaging om Meerssen te gaan besturen. De vier samenwerkende fracties hebben op zaterdag 24 oktober om 10.00 uur een persconferentie belegd, waarin de namen van deze twee kandidaat-wethouders bekend gemaakt worden. Ook zullen de partijen dan een koersdocument presenteren waarin de prioriteiten voor de Gemeente staan benoemd tot aan de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

De kandidaat wethouders zullen op 2 november 2020 door de Raad worden geïnstalleerd.

Bjorn Molling, Fractievoorzitter Lokaal DNA  

Agnes Jonkhout, Fractievoorzitter CDA

Andreas Pohle, Fractievoorzitter KIJK!!!

Roger Thijssen, Fractievoorzitter FOCUS 

Persbericht (PDF)