Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Persbericht Rekenkamercommissie Meerssen inzake Proosdij-onderzoek

Gepubliceerd op: 12 februari 2019 15:55

Logo Rekenkamercommissie
Persbericht van de Rekenkamercommissie Meerssen

De inhoudelijk behandeling van het rekenkamer-rapport inzake de Proosdijschuur wordt voorlopig uitgesteld. De Rekenkamercommissie en het Presidium van de gemeenteraad van Meerssen hebben dat gisteravond gezamenlijk afgesproken. Dit naar aanleiding van nieuwe feiten die naar voren zijn gekomen in relatie tot dit project. "Dergelijke feiten kunnen een nieuw licht op de zaak werpen en moeten uit oogpunt van zorgvuldigheid nader worden onderzocht en van een beoordeling worden voorzien", aldus de Rekenkamercommissie. Dit kan tevens inhouden dat betrokkenen in de gelegenheid zullen worden gesteld om een nadere reactie op deze feiten te kunnen geven. Zowel het Presidium als de Rekenkamercommissie streven er naar de beschikking te krijgen over een zo compleet mogelijk eindrapport. In welke vorm het rapport uiteindelijk besproken zal worden is tegen die tijd aan de gemeenteraad om nader te bepalen. De Rekenkamercommissie streeft er in ieder geval naar om het onderzoek op zo kort mogelijk termijn te kunnen afronden."