Gemeente Meerssen | Persbericht - Gemeente Meerssen sluit jaarrekening 2022 af met een plus

Nieuwsbericht Persbericht - Gemeente Meerssen sluit jaarrekening 2022 af met een plus

Gepubliceerd op: 08 juni 2023 14:00

Gemeente Meerssen heeft 2022 afgesloten met een overschot van 2,8 miljoen euro op een begroting van ruim 58 miljoen euro. 

Wethouder Bjorn Molling (financiën): ''2022 was een bijzonder jaar. Doordat aan de andere kant van ons werelddeel een oorlog uitbrak, kregen we allemaal te maken met forse prijsstijgingen. Met compenserende maatregelen steunden we onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Oekraïense vluchtelingen vonden ook in Meerssen een onderdak. Daarnaast was er de nasleep van de wateroverlast. Gelukkig konden we de coronamaatregelen verder loslaten en elkaar weer echt ontmoeten".

Financieel resultaat

Aan het financieel resultaat liggen meerdere oorzaken ten grondslag. Een daarvan is dat het Rijk onze gemeente ruimschoots compenseerde voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast ontvingen we in december alvast energiecompensatie voor 2023. Voor de regionaal georganiseerde jeugdzorg bleken minder middelen nodig dan begroot.
Verder heeft de gemeente in 2022 niet alle begrote uitgaven kunnen doen. Het college van b&w stelt de gemeenteraad voor om die gelden door te schuiven naar 2023. Als de raad daarmee instemt, wil het college een deel van die gelden in brede zin inzetten. Bijvoorbeeld voor ondersteuning van mensen die door dringende omstandigheden op zoek zijn naar huisvesting. Het overschot wil het college toevoegen aan de algemene reserve. Dit maakt toekomstige investeringen mogelijk voor een gezonde, veilig en leefbare gemeente.

Samen verder bouwen

Halverwege het jaar 2022 trad het nieuwe college van b&w aan. Wethouder Bjorn Molling (financiën): "Ik ben blij dat we samen met onze inwoners vanuit een financieel gezonde positie verder kunnen bouwen aan een mooie toekomst voor onze gemeente. Waarbij de vraag blijft hoe de toekomstige financiering vanuit het Rijk richting gemeenten gaat zijn."

Vaststelling jaarrekening

In de jaarrekening 2022 lees je uitgebreid wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. Op donderdag 6 juli behandelt de gemeenteraad de jaarrekening in een openbare raadsvergadering. Daarna plaatsen we informatie over de hoofdlijnen van de jaarrekening op www.meerssen.nl en in de Geulbode.

De jaarrekening inzien? Dit kan via link naar de Jaarrekening 2022