Gemeente Meerssen | Partijen pakken wateroverlast Leukderbeek en Leukdervoetpad samen aan

Nieuwsbericht Partijen pakken wateroverlast Leukderbeek en Leukdervoetpad samen aan

Gepubliceerd op: 14 februari 2023 14:30

Leukderbeek/Leukdervoetpad
Waterschap Limburg, gemeente Meerssen en Provincie Limburg gaan op dinsdag 28 februari tijdens een inloopbijeenkomst in gesprek met de omgeving over de uitvoering.

Het uitgespoelde Leukdervoetpad in Moorveld-Geulle is al ruime tijd afgesloten. Dit komt door water wat samenkomt vanaf het plateau en bergafwaarts stroomt over het voetpad. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Het materiaal van het pad wordt meegesleurd en belandt in het bos en in de Leukderbeek. Dit heeft negatieve gevolgen voor de directe omgeving. Planten en dieren kunnen hierdoor niet overleven. Ook op andere plaatsen langs het bos speelt hetzelfde probleem, zoals bij het Bospad en de stroomgebieden van de Bosbeek en de Berghorsbeek. Het water zorgt bovendien voor overlast bij een aantal huizen in Geulle en onbereikbaarheid van stukken land aan het voetpad.

Beschermde vuursalamander

In het gebied leeft een bijzonder dier, de vuursalamander. Dit is een beschermde diersoort die alleen nog maar voorkomt in Zuid-Limburg. Het Bunder- en Elslooërbos is een belangrijke plek voor deze salamander en hij kan zich alleen voortplanten als zijn leefomgeving intact blijft. 

Wateroverlast tegengaan en water vasthouden:
dit zijn de maatregelen die we treffen

Met grondeigenaren in het gebied zijn we in gesprek over duurzaam grondgebruik en grondbewerking, zodat we water beter kunnen vasthouden en daar waar mogelijk kunnen laten infiltreren. We leggen een grasbaan en regenwaterbuffers aan. Zo kunnen we water en meesleurend materiaal makkelijk opvangen. Het regenwater zal deels direct naar deze grasbanen worden geleid (oppervlakkig) en deels via het nieuw aan te leggen regenwaterriool. Als het water eenmaal in de buffer is, kan het water hier mogelijk infiltreren in de grond. Bij extreme buien zal ook de capaciteit van het bestaande vuilwaterriool te klein zijn. Om dit probleem op te lossen, wordt een aparte buffer aangelegd.

Uitvoeringsovereenkomst

Op 4 september 2020 tekenden de Provincie Limburg, gemeente Meerssen en Waterschap Limburg een overeenkomst. Hierin is de gezamenlijke opgave met de bijkomstige maatregelen rondom de Leukderbeek en het Leukdervoetpad vastgelegd.

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Na het vastleggen van de overeenkomst is er in september 2020 een bijeenkomst georganiseerd waarin bewoners van Geulle konden meedenken over het projectplan.

Tijdens een tweede inloopbijeenkomst op dinsdag 28 februari 2023 willen we graag toelichten wat we in de tussentijd hebben gedaan en hoe het voorlopig ontwerp eruit komt te zien. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen tussen 16.00-20.00 uur binnenlopen bij gemeenschapshuis de Kollekamp, Heerenstraat 77 in Moorveld-Geulle. Meld je wel even aan. Dat kan t/m 23 februari via s.timmermans@waterschaplimburg.nl. Vermeld svp met hoeveel personen je langkomt en mogelijk hoe laat je komt. Omwonenden hebben een uitnodiging per post ontvangen.

Informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap Limburg