Nieuwsbericht Overlijden oud-wethouder Wil Kusters

Publicatiedatum: 29 augustus 2017 13.40 uur

Wil Kusters
Diepgeraakt hebben wij kennisgenomen van het onverwachte overlijden van de heer

Wil Kusters

Hij was van 1982 tot 2000 wethouder van de gemeente Meerssen.
Van 1974 tot 2014 was hij lid van de gemeenteraad.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Ereburger van de gemeente Meerssen

Wil was een bestuurder met een grote betrokkenheid en doorzettingsvermogen.
Hij stond aan de wieg van het centrumplan en tal van andere grote projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Tiny, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden.

Wij wensen hen sterkte met dit verlies.

Meerssen, 29 augustus 2017

De gemeenteraad  van Meerssen,
Mirjam Clermonts-Aretz, voorzitter
mr. Yarka Dreessen, griffier

Het college van burgemeester en wethouders,
Mirjam Clermonts-Aretz, burgemeester
mr. Jacques Eurlings, secretaris

De medewerkers van de gemeente Meerssen