Gemeente Meerssen | Overleg bewoners Geulle-boven ivm speelplekken

Nieuwsbericht Overleg bewoners Geulle-boven ivm speelplekken

Gepubliceerd op: 14 januari 2022 12:00

Op 12 januari 2022 is het combinatiespeeltoestel aan de Schoutstraat verwijderd. Het toestel is door de keurende instantie afgekeurd en zou bij verder gebruik gevaar kunnen opleveren voor de spelende kinderen. De houten palen van het toestel vertoonden steeds meer sporen van houtrot, er zaten scherpe uitsteeksels aan het toestel en de stabiliteit werd steeds slechter. 

Het weghalen van het toestel houdt niet in dat er geen toestel meer komt in de Schoutstraat. Voor de herinrichting van deze speelplek, maar ook over de inrichting van het trapveldje aan de Hagendoornweg en de speelplek aan de Luipertstraat zouden wij graag op korte termijn met bewoners in Geulle-boven in overleg willen treden.

Graag in gesprek

Bij de behandeling van het Speelplekkenplan Meerssen door de gemeenteraad op 15 december 2021 heb ik vanwege de gevaarlijke situatie toegezegd de locatie Schoutstraat bij voorrang op te pakken. Bent u geïnteresseerd aan dit overleg deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden bij Paul Speetjens via telefoonnummer 14 043 of e-mail: paul.speetjens@meerssen.nl. Wij verzoeken u dit te doen vóór 1 februari a.s. Spoedig daarna willen wij de deelnemers aan het overleg uitnodigen. Bij vragen kunt u ook bij Paul Speetjens terecht.  

Met vriendelijke groet

Wim Kemp
Wethouder Sociaal Domein