Gemeente Meerssen | Overige raadsfracties reageren afwijzend op voorstel BRUG-M om onderzoek te doen naar Meerssen als zelfstandige gemeente

Nieuwsbericht Overige raadsfracties reageren afwijzend op voorstel BRUG-M om onderzoek te doen naar Meerssen als zelfstandige gemeente

Gepubliceerd op: 14 april 2023 15:45

Gemeente
Op woensdag 29 maart heeft de raadsfractie BRUG-M een initiatiefvoorstel ingediend bij de gemeenteraad. De fractie stelt voor om opnieuw een onderzoek in te stellen naar het onafhankelijk blijven van de gemeente Meerssen na 2026 (=afloop huidige bestuursperiode 2022-2026).

De achtergrond

De vraag rondom de zelfstandigheid van de gemeente Meerssen is vaker aan de orde geweest. De vraag is altijd geweest: blijven we onafhankelijk, of gaan we beter samen met een buurgemeente? In dit kader kwamen herindeling en regie-organisatie (ambtelijke samenwerking met Maastricht) ter sprake.

Zelfstandigheid en revitalisatie

Na verschillende onderzoeken heeft de gemeenteraad op 8 februari 2021 besloten dat de gemeente Meerssen zelfstandig blijft. Hierdoor kwam er na een periode van onzekerheid duidelijkheid voor zowel inwoners als medewerkers van de gemeente Meerssen. Na het raadsbesluit om door te gaan als zelfstandige gemeente, heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om aan de slag te gaan met de revitalisering van de ambtelijke organisatie, en heeft de gemeenteraad de hiervoor benodigde financiële middelen ter beschikking gesteld. Dit heeft er inmiddels toe geleid, dat veel vacatures zijn ingevuld (de ontstane onrust heeft eerder geleid tot een leegloop van de ambtelijke organisatie) en omdat voor een toekomstbestendige gemeente een goed toegeruste organisatie nodig is, wordt ook flink geïnvesteerd in het gemeentelijke personeelsbeleid.

De gemeenteraad over het initiatiefvoorstel

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 april hebben de overige raadsfracties - zowel coalitie als oppositie - in een eerste reactie op het voorstel van BRUG-M gereageerd. De fracties delen de mening, dat de gemeenteraad vast dient te houden aan het eerder ingenomen standpunt, namelijk dat Meerssen een zelfstandige gemeente blijft, en hebben daarbij o.a. aangegeven, dat de gemeente haar energie beter kan steken in zaken die de inwoners rechtstreeks ten goede komen dan in (alweer) een onderzoek naar het al dan niet zelfstandig blijven van de gemeente Meerssen.

Reactie college van B&W

Conform het Reglement van Orde zal het college van B&W een schriftelijke reactie op het initiatiefvoorstel sturen aan de gemeenteraad. De reactie van het college zal in de raadsvergadering van 25 mei worden behandeld.

Wij houden je op de hoogte van het vervolg.