Nieuwsbericht Opening wijksteunpunt De Hoeskamer Meerssen

Publicatiedatum: 30 oktober 2017 14.35 uur

envida
Wethouder Berry van Rijswijk opent op donderdag 16 november om 16.30 uur in zorgcentrum Beukeloord (Envida) het wijksteunpunt 'De Hoeskamer'. Buurtbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ze kunnen dan meteen zien wat De Hoeskamer te bieden heeft. De deuren van het wijksteunpunt zijn die middag geopend van 16.00 tot 18.30 uur.

Hoeskamer

De Hoeskamer is een initiatief van de wijkteams Rothem-Meerssen-Ulestraten. Verzorgenden en de wijkverpleegkundige kregen vanuit hun werkgebied signalen dat er behoefte was aan een wijksteunpunt als een ontmoetingsplaats voor inwoners. Een plek waar ze terecht kunnen voor een kopje koffie, een praatje of voor deelname aan allerlei leuke en leerzame activiteiten.

Partners

Het wijksteunpunt werkt samen met een aantal (professionele) partners die hier hun diensten aanbieden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om deel te nemen aan workshops voor het gebruik van een smartphone (specifiek bedoeld voor de senioren), informatiebijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen, maar ook allerlei creatieve workshops zoals schilderen en sieraden maken. Verder is er een spreekkamer, waar verschillende zorgaanbieders en hulpverleners gesprekken kunnen voeren met hun cliënten.

Sociale functie

Uitgangspunt is dat het wijksteunpunt er is voor iedereen uit Meerssen en omgeving. Het initiatief past prima in de filosofie van Envida om (nog) meer zichtbaar te worden in de wijk. De verwachting is dat het wijksteunpunt vooral voorziet in een behoefte van senioren en kwetsbare ouderen die minder sociale contacten hebben. En dat sluit dan weer naadloos aan bij de visie van de overheid. Die wil dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen. De verzorgingshuizen zoals wij die kennen uit het verleden, verdwijnen uit het straatbeeld. Verhuizen naar een zorgcentrum is anno 2017 lang niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Pas als het thuis echt niet meer gaat of zelfstandig thuis wonen onverantwoord wordt, dan kan er een indicatie voor opname in een zorgcentrum worden afgegeven. De problemen waar de mensen tegenaan lopen als ze ouder worden, verdwijnen echter niet. Feit is dat de eenzaamheid onder ouderen toeneemt. Ouderen of alleenstaanden die op zoek zijn naar gezelligheid, die advies willen of ergens steun bij nodig hebben, kunnen in het wijksteunpunt terecht. Net als inwoners die nog lang niet zo oud zijn, maar toch graag sociale contacten willen opbouwen en onderhouden.