Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Openbare raadsvergadering op donderdag 27 september 2018

Gepubliceerd op: 19 september 2018 10:50

Voorzittershamer
Op donderdag 27 september 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Voorstel inzake Toelating en be√ędiging Burgerlid
 • Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 05-07-2018 en 27-08-2018
 • Lijst ingekomen stukken raad datumversie 17-09-2018
 • Raadsvoorstel Aanwijzing vertegenwoordigers in de besturen van Gemeenschappelijke regelingen
 • Raadsvoorstel Concept-beleidsplan 2019 Politie Eenheid Limburg
 • Raadsvoorstel Nieuwe verordeningen 212/213/213a
 • Raadsvoorstel Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019
 • Raadsvoorstel Visie voor geluidsschermen langs spoorwegen in Meerssen
 • Raadsvoorstel Financiering Duurzaamheidsfonds Stichting Duurzaam Meerssen
 • Raadsvoorstel Verordening Starterslening
 • Raadsvoorstel Uitbreiding agrarisch bedrijf Weert 93 te Bunde
 • Raadsvoorstel bijdrage uitvoering strategische gebiedsvisie Aviation Valley
 • Moties vreemd aan de orde van de dag
 • Informatie-uitwisseling inzake centrumplan Markt Meerssen (voornemen om in beslotenheid te bespreken)

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het raadsinformatiesysteem (RIS) op deze website.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl