Gemeente Meerssen | Ook gemeente Meerssen krijgt plaatsnaamborden in dialect

Nieuwsbericht Ook gemeente Meerssen krijgt plaatsnaamborden in dialect

Gepubliceerd op: 15 december 2022 08:50

Eerste plaatsnaambord in dialect geplaatst
Onlangs is op initiatief van de gemeenteraad besloten om de plaatsnaamborden in onze gemeente te vervangen met borden waarop ook de naam van de kern of het buurschap in het Limburgse dialect staat. Afgelopen maandag 12 december zijn alvast de eerste dialectborden geplaatst in de kern Geulle (Gäöl), aan het Cruisboomveld.

Eerste bord

Gemeenteraadslid en initiatiefneemster Agnes Jonkhout ging er samen met wethouder Bjorn Molling (verkeer) een kijkje nemen. Komende weken worden nog een paar borden geplaatst met de benaming in het Limburgse dialect. De overige plaatsnaamborden worden in de komende jaren vervangen voor nieuwe borden, inclusief de dialectbenaming. Dat gebeurt zoveel mogelijk tijdens de reguliere vervangingsrondes van de borden.

Snelheidsondersteuning

Alle nieuwe borden worden uitgerust met het ISA-systeem (Intelligente Snelheidsondersteuning). Dit is sinds kort verplicht in alle nieuwere automodellen. Het systeem zorgt er voor dat bestuurders niet zonder dat ze het in de gaten hebben de maximumsnelheid overschrijden als ze langs het plaatsnaambord rijden. Bij een te hoge snelheid krijgen ze een piepend signaal in de auto.

Warm hart voor Limburgs dialect

Wethouder Bjorn Molling: "In 2019 is het Limburgs door het Rijk erkend als streektaal en het provinciale bestuur stimuleert het voortbestaan van de Limburgse taal. Ook onze gemeente draagt het Limburgs dialect een warm hart toe en draagt dit graag uit. Met het geavanceerde ISA-systeem sorteren we bovendien voor op minder snelheidsoverschrijdingen in de toekomst en dus een betere verkeersveiligheid en leefomgeving."