Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Ontwerpbestemmingsplan In 't Riet Geulle ter inzage

Gepubliceerd op: 05 februari 2019 11:20

In 't Riet
Het gebied (inclusief de gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. De gemeente Meerssen sloot hiervoor in maart 2018 een overeenkomst met maatschappelijk ondernemer Rendiz BV, die voor project In 't Riet samen met Zorg & Co. een aparte onderneming opricht: In het Riet BV. De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt. Vanaf 7 februari ligt het ontwerpbestemmingsplan In 't Riet voor iedereen ter inzage. Op woensdag 20 februari is een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden gepland.

Wat houdt het project in?

Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies. Voor de inhoudelijke invulling van het project is Zorg & Co., een zorginstelling, verantwoordelijk.

In het voormalige schoolgebouw van basisschool In 't Riet komen acht zorgappartementen, twee logeerkamers en een woonkamer voor ouderen met dementie. Dit is 24-uurs zorg in een besloten omgeving. Er komt een horecavoorziening met terras aan de parkzijde. In deze voorziening komen mensen met een arbeidsbeperking te werken, waardoor invulling wordt gegeven aan de Participatiewet. In het voormalige schoolgebouw komen bovendien maatschappelijke ruimtes voor de heemkundevereniging, bejaardenvereniging, andere verenigingen en/of particulieren, een dagbestedingsruimte en kookstudio.

Op het terrein tussen het schoolgebouw en de Kleiaove komen 18 woonunits voor echtparen en alleenstaanden met een zorgindicatie, mensen met een GGZ indicatie, jongeren met zorgondersteuningsvraag en noodopvang.

Het gebouw van de Kleiaove zal gebruikt worden door o.a. Scouting Geulle en andere verenigingen / organisaties. Voor de gymzaal wordt nog een hoofdgebruiker gezocht  voor bijvoorbeeld trainingen, fysio, etc.

Project In 't Riet

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan In 't Riet ligt van 7 februari t/m 20 maart 2019 voor iedereen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Bel voor het maken van een afspraak telefoon 14 043. U kunt de stukken ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  (identificatienummer NL.IMRO.0938.BP2003-ON01. Tijdens bovengenoemde periode kunt u zienswijzen indienen. Meer informatie: zie de openbare bekendmakingen op de gemeentepagina van deze week.

Uitnodiging Informatiebijeenkomst

Op woensdag 20 februari 2019 organiseren de initiatiefnemers en gemeente Meerssen een informatiebijeenkomst over het project In 't Riet. Aanvang 19.15 uur in gemeenschapshuis De Kleiaove, Andreas Sauerlaan 11 in Geulle (zaal open 19.00 uur). De initiatiefnemers lichten het plan toe en uiteraard is er alle gelegenheid vragen te stellen. Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan even aan via e-mail: info@meerssen.nl of telefoon 14 043.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl