Nieuwsbericht Onschadelijk maken vliegtuigbom bij Julianakanaal goed verlopen

Publicatiedatum: 16 mei 2018 13.25 uur

Onschadelijk maken vliegtuigbom
Op vrijdag 11 mei heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt op het grondgebied van de gemeente Meerssen. De bom werd gevonden tijdens de werkzaamheden van Consortium Grensmaas en lag tegen de dijk van het Julianakanaal bij Bunde, gemeente Meerssen. De operatie gebeurde daarom onder eindverantwoordelijkheid van burgemeester Clermonts-Aretz.

Een aantal woningen in het veiligheidsgebied werd 11 mei tijdelijk ontruimd. Andere omwonenden mochten hun huizen tijdens de operatie uit oogpunt van veiligheid niet verlaten. De scheepvaart en luchtvaart boven het gebied werd tijdelijk stilgelegd. Nadat de EOD de bom succesvol tot ontploffing had gebracht en Rijkswaterstaat de dijken had gecontroleerd, kon de burgemeester het sein veilig geven.

Bom - burgemeester met scherf

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz toont een bomscherf  


In de media

bom
De media-belangstelling was groot. Lokale, provinciale en landelijke journalisten waren aanwezig bij het onschadelijk maken van de bom en hebben erover bericht.

Samen

Voor het onschadelijk maken van de vliegtuigbom hebben hulpdiensten, beveiliging, Rijkswaterstaat, Consortium Grensmaas, EOD, medewerkers van de tijdelijke opvang van bewoners en lokale, provinciale en landelijke media prettig samengewerkt.

Kijk voor meer achtergrondinformatie op de website van Consortium Grensmaas.