Gemeente Meerssen | Online informatiebijeenkomst Ontwerp-Woonvisie Gemeente Meerssen 2021-2026

Nieuwsbericht Online informatiebijeenkomst Ontwerp-Woonvisie Gemeente Meerssen 2021-2026

Gepubliceerd op: 29 maart 2021 14:05

Woonvisie
Op dinsdag 13 april houdt de gemeente Meerssen een informatiebijeenkomst over de Ontwerp-Woonvisie. Vanwege de coronamaatregelen gebeurt dat online. De bijeenkomst is vooral informerend, maar er is ook ruimte om aanvullende ideeën en dilemma's aan te dragen. Inwoners en belangstellenden: jullie zijn allemaal van harte welkom!

De ontwerp-woonvisie 2021-2026 (met een doorkijk naar komende decennia) is opgesteld met Wonen Meerssen, andere wooncorporaties, zorgorganisaties, belangenorganisaties en lokale makelaars. Tijdens  verschillende bijeenkomsten hebben zij aangegeven hoe onze gemeente er in de komende decennia zou moeten uitzien op het gebied van wonen. En welke onderwerpen belangrijk zijn om dit te bereiken. De Woonvisie beschrijft dus een wensbeeld voor de toekomst.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

  • Wetgeving rondom wonen en zorg: mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen, met meer zorg aan huis. Ook is er aandacht voor bijzondere woonvormen.
  • Toekomstbestendigheid en duurzaamheid: 95% van de woningvoorraad staat er al. Dat betekent doorstroming en aanpassingen van bestaande huizen.
  • Vraag en aanbod: zijn deze nog goed op elkaar afgestemd? Het is goed om inzicht te krijgen in de woningmarkt en te onderzoeken aan welke woningen in de toekomst nog behoefte is.

Richtlijnen en toetsingskaders

Met de Woonvisie stelt de gemeente richtlijnen op voor woningbouw-initiatieven. Deze dienen als toetsingskader voor woningbouwplannen. De Woonvisie gaat dus niet over individuele woningbouwplannen en -locaties.

Woonvisie
Meedoen aan de online-informatiebijeenkomst?

Meld je dan aan via onderstaande aanmeldlink. Tijdens de presentatie kun je via de chat vragen stellen en reageren op stellingen. De bijeenkomst duurt van 19.30-21.00 uur.

Aanmelden voor de online-informatiebijeenkomst

Ter voorbereiding is het handig om alvast de ontwerp-woonvisie door te lezen. Deze vindt je op de projectpagina over de Woonvisie

Schriftelijke inspraakreacties

De ontwerp-woonvisie ligt t/m dinsdag 11 mei 2021 ter inzage voor schriftelijke inspraakreacties. Je kunt de informatie inzien op de projectpagina over de Woonvisie. Liever de papieren documenten inzien in het bestuurscentrum aan de Markt 50 in Meerssen? Maak dan een afspraak via ons Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Schriftelijke inspraakreacties kun je onder vermelding van 'Inspraakreactie ontwerp-woonvisie' sturen naar het College van B&W, tav afdeling Ruimte, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Naar de projectpagina Woonvisie