Nieuwsbericht Online-training mantelzorger en dementie

Publicatiedatum: 20 oktober 2017 12.30 uur

Mensen met dementie vertonen steeds weer veranderend gedrag. Het Trimbosinstituut en Alzheimer Nederland hebben een gratis online training gemaakt voor mantelzorgers. Om hen te helpen beter om te gaan met hun naaste met dementie. Meer dan 700.000 mensen in Nederland zorgen voor iemand met dementie. Dementie en mantelzorg

De online training voor mantelzorgers is ontwikkeld in samenwerking met mantelzorgers, met mensen met dementie en met deskundigen. De training is gericht op mantelzorgers die voor hun naaste met dementie willen zorgen, maar in de problemen komen door het gedrag van de dementerende.

Dementie

Meer dan 700.000 mensen in Nederland zorgen voor iemand met dementie. Vaak doen ze dat naast hun betaalde baan of naast hun taak als ouder voor jonge kinderen. Twee derde van alle mantelzorgers geeft aan dat de ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor mensen met dementie.

Online training

Het Trimbosinstituut en Alzheimer Nederland hebben de online training voor mantelzorgers ontwikkeld. De training bestaat uit zes video's met een opdracht. In elk van de video's staat één type veranderend gedrag centraal, zoals bijvoorbeeld achterdocht, onrust en agressie. Het doel is om mantelzorgers meer inzicht te geven in waarom het gedrag verandert. Vervolgens worden handvatten gegeven hoe zij goed met dit gedrag om kunnen gaan. Van elke video is een samenvatting te downloaden via dementie.nl.

Ervaringsverhalen

Op dementie.nl zijn verder meer dan driehonderd artikelen, concrete tips en ervaringsverhalen te vinden over zorgen voor mensen met dementie. Mantelzorgers kunnen hun vragen stellen aan experts, zoals een casemanager, psycholoog, huisarts en een notaris. Het is ook mogelijk om lotgenoten te ontmoeten via het forum en kan er een online mantelzorgtest gedaan worden.

Klik hier voor informatie over de training voor mantelzorgers die een naaste verzorgen met dementie

Foto: AdobeStock