Nieuwsbericht Onderzoek Zuid-Limburgse gemeenten - jongeren kunnen nog steeds makkelijk alcohol krijgen

Publicatiedatum: 10 november 2015 13.35 uur

Jongeren onder de 18 jaar kunnen nog steeds makkelijk aan alcohol komen. Dat blijkt uit een onderzoek door Universiteit Twente in opdracht van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg. In verband met de nieuwe leeftijdsgrens zijn zeventienjarige mysteryshoppers ingezet. Zij hebben volgens een vooraf geoefend stappenplan in twee weekenden pogingen gedaan om alcohol te kopen. 

Ongetitelde afbeelding, 11-11-2015 14:09:22

Resultaten

De jongeren probeerden in totaal 500 keer alcohol te kopen bij cafetaria's, horeca, slijterijen, sportkantines en supermarkten. Supermarkten bleken zich het beste aan het alcoholverbod te houden (56%), gevolgd door slijterijen (26%), sportkantines (14%), cafetaria's (7%) en horeca (6%). 

Regionaal project

Het nalevingsonderzoek maakt deel uit van een regionaal project waarin alcoholmatiging en terugdringen van de startleeftijd bij jongeren centraal staat. Partners in dit project zijn de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, GGD Zuid-Limburg en Mondriaan. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz van de gemeente Meerssen is voorzitter van de regionale projectgroep.Het project wordt uitgevoerd met financiële steun van Provincie Limburg. De gemeenten in Zuid-Limburg werken al geruime tijd samen aan een regionaal alcoholbeleid.  De leeftijdsgrens waarop jongeren alcohol mogen gebruiken is per 1 januari 2014 opgehoogd naar 18 jaar.  Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren soms al op 11-jarige leeftijd voor het eerst alcohol gebruiken. Belangrijkste doel van het project is het omhoog brengen van deze leeftijd. 

Preventie & naleving gaan hand in hand

Mede door dit nalevingsonderzoek blijkt dat preventie belangrijk is. De samenwerkende gemeenten doen dit door gerichte voorlichtingsacties tijdens evenementen en op scholen. Daaruit blijkt dat jongeren - en ouders - zich niet altijd even bewust zijn van de negatieve gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Ook alcoholverstrekkers hebben een belangrijke rol om alcoholgebruik door jongeren actief te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het voeren van een deurbeleid waarbij jongeren op leeftijd worden gecontroleerd - iets dat volgens de onderzoekers in onze regio nog maar weinig voorkomt. Op hun beurt hebben gemeenten een taak in het controleren van alcoholverstrekkers. Meer nog dan voorheen willen gemeenten nu samen met de alcoholverstrekkers werken aan naleving van de Drank en Horecawet. Immers: preventie en naleving gaan hand in hand.

Lees het rapport (o.a. conclusies & aanbevelingen)