Gemeente Meerssen | Onderzoek onder gebruikers doorfietsroutes Limburg

Nieuwsbericht Onderzoek onder gebruikers doorfietsroutes Limburg

Gepubliceerd op: 10 maart 2023 10:20

Onderzoek posifiets
Doe mee aan het onderzoek!

Binnenkort treffen gebruikers van de diverse doorfietsroutes in Limburg vertegenwoordigers aan van #posifiets Limburg, die graag horen hoe fietsers de routes ervaren. Het onderzoek is een eerste meting van de huidige situatie: de nulmeting. Als alle hoogwaardige fietsroutes klaar zijn vindt er een vervolgonderzoek plaats naar de effecten van de veranderingen.

Fietsen

Snelle fietsroutes

Deze snelle fietsroutes zijn bedoeld voor langeafstandsverkeer. Via de speciale routes kunnen fietsers sneller, comfortabeler en veiliger gebruik maken van de bestaande fietsinfrastructuur. Zo zijn onder andere bestaande fietspaden verbreed en is oversteken veiliger. Daarnaast is op sommige punten ook nieuwe infrastructuur gerealiseerd zoals de fietsbrug in gemeente Beek.

Stimuleren gunstig fietsklimaat

Als meer mensen de auto (vaker) laten staan voor hun woon-werkreis zorgt dat voor minder files en minder CO2-uitstoot. En dat draagt weer bij aan een blijvend betere bereikbaarheid en betere leefbaarheid. Extra bewegen heeft bovendien een positief effect op de gezondheid.

Limburg fietsprovincie

De Provincie Limburg is een fietsprovincie bij uitstek, waar fors wordt geïnvesteerd in regionale en grensoverschrijdende snelfietsroutes en belevingsroutes. De fiets is het vervoersmiddel van de 21e eeuw. De doorfietsroutes Limburg sluiten aan op het landelijk netwerk Tour de Force. Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017.

Kans op mooie prijzen

Met deelname aan deze enquête maak je kans op een VVV-bon ter waarde van €100,-. Als je kans wil maken op deze prijs, kun je aan het einde van de enquête je gegevens invullen. Na ontvangst van je enquête worden deze persoonlijke gegevens automatisch gescheiden van je antwoorden op de vragen, waarmee je deelname aan de enquête volledig anoniem blijft. Doe mee, klik hier!

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Vul hier de enquête in