Nieuwsbericht Onderzoek Kinderombudsman

Publicatiedatum: 25 mei 2016 11.25 uur

De gemeente Meerssen verleent medewerking aan een landelijk onderzoek van de Kinderombudsman naar de toegang en kwaliteit van de jeugdhulp. De gemeente Meerssen vindt het belangrijk dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. Binnenkort ontvangen ca. 200 ouders/jongeren in de gemeente Meerssen een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête van de Kinderombudsman. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp (zorg aan jongeren en kinderen). De enquête gaat in op de vraag hoe jeugdigen en hun ouders de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp ervaren sinds de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015. Meer informatie over eerdere onderzoeken zie www.dekinderombudsman.nl

De Kinderombudsman is onderdeel van Bureau Nationale Ombudsman. Sinds kort is Margrite Kalverboer de Kinderombudsman. Zij ziet erop toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd en rapporteert hierover aan de Tweede Kamer.

Kinderombudsman Logo