Nieuwsbericht Ondertekening realiseringsovereenkomst project In 't Riet Geulle

Publicatiedatum: 08 maart 2018 14.15 uur

Het gebied (inclusief de gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. De gemeente Meerssen heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met maatschappelijk ondernemer Peter Broekmans . Voor het project In 't Riet zal een aparte onderneming worden opgericht: In het Riet BV. Deze maatschappelijk ondernemer ontwikkelt projecten waarbij synergie (samen en zich versterkend) ontstaat door het op juiste manier combineren van commerciële-, publieke- en zorgdiensten. In Geulle wordt samengewerkt met Zorg en Co: zelfstandige zorg- en welzijnsprofessionals, verenigd in een coöperatie. Wethouder Berry van Rijswijk en Peter Broekmans ondertekenden op woensdag 7 maart 2018 de realiseringsovereenkomst in het bestuurscentrum (foto).

Realiseringsovereenkomst In 't Riet

Wethouder Berry van Rijswijk: "Met de ondertekening van deze overeenkomst hebben we een belangrijke stap gezet. Het is een uniek project waarbij wonen-, zorg-, commerciële en maatschappelijke functies worden gecombineerd en elkaar versterken. Een mooie impuls voor de leefbaarheid in Geulle."

Wat houdt het project in?

Het gemeenschapshuis, gymzaal en voormalig schoolgebouw worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van functies. In het voortraject zijn gesprekken gevoerd met verenigingen en instanties. In de ontwikkeling van het project worden de ideeën en wensen van zorginstellingen, lokale ondernemers, publieke organisaties, verenigingen en buurtbewoners mee genomen.

Project In 't Riet

Voormalig schoolgebouw
In het voormalige gebouw van basisschool In 't Riet komen acht zorgunits voor ouderen met dementie. Dit is 24-uurs zorg in een besloten omgeving. In het gebouw komen daarnaast twee logeerkamers voor onder andere respijtzorg (vervangende zorg) en een woonkamer voor bewoners. Er komt een horecavoorziening met terras aan de parkzijde. In deze voorziening komen mensen met een arbeidsbeperking te werken, waardoor invulling wordt gegeven aan de Participatiewet.

Maatschappelijke ruimtes voor o.a. verenigingen
Daarnaast komen er in dit gebouw maatschappelijke ruimtes voor de heemkundevereniging, bejaardenvereniging, andere verenigingen en/of particulieren, een dagbestedingsruimte en kookstudio.

Woonunits
Op het terrein tussen de voormalige basisschool en de Kleiaove komen 18 woonunits voor echtparen en alleenstaanden met een zorgindicatie, mensen met een GGZ indicatie, jongeren met zorgondersteuningsvraag en noodopvang.

In 't Riet

Kleiaove en gymzaal
Het gebouw van de Kleiaove en de gymzaal kan in de toekomst gebruikt worden door o.a. Scouting Geulle en andere verenigingen voor bijvoorbeeld trainingen. Er worden gesprekken gevoerd met diverse andere gegadigden, zoals bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut, binnenspeeltuin voor kinderen met een beperking. Tot slot zijn er ideeën gelanceerd om de algemene ruimtes bijvoorbeeld te gebruiken als repetitieruimte of atelier.

Het terrein zal gedeeltelijk openbaar toegankelijk worden en er zullen wandelpaden en ontmoetingsplek worden ingericht.

Hoe nu verder?

In de komende tijd praten we verder met verenigingen en bewoners. Voor het project wordt een bestemmingsplanprocedure opgestart. Ook  moet een omgevingsvergunning worden behandeld en van kracht worden. Naar verwachting kunnen we eind dit jaar beide procedures afronden en starten met de realisatie.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Zie ook www.rendiz.nl.  

Foto: Karel Curvers, www.meervandaag.nl