Nieuwsbericht Ondertekening Landschapsmanifest Meerssen

Publicatiedatum: 23 maart 2017 14.30 uur

Landschapsmanifest
Gemeente Meerssen, Stichting IKL, LLTB, IVN Ulestraten, IVN Meerssen, Milieudefensie, Wildbeheereenheid Beekdal, Wildbeheereenheid De Maasvallei, Stichting het Limburgs Landschap, Natuurrijk Limburg Zuid, VVV Zuid-Limburg, WML,Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer en Nationaal Landschap Zuid-Limburg hebben zich verenigd in het Groenplatform Meerssen nieuwe stijl.

Samen sterk in het belang van mens, dier, milieu en economie

Zij zetten zich samen in voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het landschap in de gemeente Meerssen. In dat landschap dienen functies als wonen, werken, landbouw, recreatie en toerisme, natuur, water, cultuurhistorie en erfgoed in goede samenhang onze dagelijkse leefomgeving op peil te houden. Met het manifest willen de partners vastleggen dat samen sterk betekent. Kennis en middelen bundelen betekent continuïteit en zekerheid voor natuureducatie, beheer en doorontwikkeling van het landschap ten behoeve mens, dier, milieu en (o.a. vrije tijds-) economie. In de uitvoering werken de partners samen met de inwoners van de gemeente Meerssen, Provincie Limburg en andere gebiedspartners. Door samenwerking kunnen de partners kennis en middelen bundelen om landschappelijke ambities en wensen vanuit de samenleving waar te maken.

Feestelijke ondertekening Landschapsmanifest tijdens boomfeestdag

Om deze samenwerking te onderschrijven, hebben vertegenwoordigers van deze organisaties op woensdag 22 maart 2017 hun handtekening gezet onder het Landschapsmanifest Meerssen. De ondertekening vond op feestelijke wijze plaats tijdens de viering van de 60e Nationale Boomfeestdag in de gemeente Meerssen. Dit jaar vierde de gemeente de Boomfeestdag samen met leerlingen van basisschool Ondersteboven uit Geulle. Onder een stralend lentezonnetje plantten vertegenwoordigers van de organisaties samen met de kinderen bomen bij de visvijver in Geulle.

Landschapsmanifest

Wethouder Désirée Cortenraede ondertekent het Landschapsmanifest namens de gemeente Meerssen

Landschapsmanifest

Namens de VVV Zuid-Limburg tekende directeur Anya Niewierra het manifest

Landschapsmanifest

De kinderen van basischool Ondersteboven samen met de vertegenwoordigers van de diverse organisaties


Landschapsmanifest

Samen worden bomen aangeplant bij de visvijver in Geulle

Landschapsmanifest

Foto's: Karel Curvers (www.meervandaag.nl) en gemeente Meerssen