Nieuwsbericht Ondertekening Landschapsmanifest Meerssen

Publicatiedatum: 17 maart 2017 13.10 uur

Gemeente Meerssen, Stichting IKL, LLTB, IVN Ulestraten, IVN Meerssen, Milieudefensie, Wildbeheereenheid Beekdal, Wildbeheereenheid De Maasvallei, Stichting het Limburgs Landschap, Natuurrijk Limburg Zuid, VVV Zuid-Limburg, WML,Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer en Nationaal Landschap Zuid-Limburg hebben zich verenigd in het Groenplatform Meerssen nieuwe stijl.

Samen sterk in het belang van mens, dier, milieu en economie

Zij zetten zich samen in voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het landschap in de gemeente Meerssen. In dat landschap dienen functies als wonen, werken, landbouw, recreatie en toerisme, natuur, water, cultuurhistorie en erfgoed in goede samenhang onze dagelijkse leefomgeving op peil te houden. Met het manifest willen de partners vastleggen dat samen sterk betekent. Kennis en middelen bundelen betekent continuïteit en zekerheid voor natuureducatie, beheer en doorontwikkeling van het landschap ten behoeve mens, dier, milieu en (o.a. vrije tijds-) economie.

Wensen vanuit de samenleving waarmaken

In de uitvoering werken de partners samen met de inwoners van de gemeente Meerssen, Provincie Limburg en andere gebiedspartners. Door samenwerking kunnen de partners kennis en middelen bundelen om landschappelijke ambities en wensen vanuit de samenleving waar te maken.

Feestelijke ondertekening tijdens boomfeestdag

Om deze samenwerking te onderschrijven, zetten vertegenwoordigers van deze organisaties op woensdag 22 maart 2017 hun handtekening onder het Landschapsmanifest Meerssen. De ondertekening vindt op feestelijke wijze plaats tijdens de viering van de 60e (!) Nationale Boomfeestdag in de gemeente Meerssen.

Locatie: bij clubhuis visvijver Hengelsportvereniging Geulle, Kleivelderweg 3b in Geulle.

Programma Boomfeestdag Meerssen
09.30 uur  Welkomstwoord wethouder Désirée Cortenraede
09.45 uur  Ondertekening Landschapsmanifest Meerssen door de vertegenwoordigers van de 15 partnerorganisaties temidden van de kinderen
10.00 uur  Start aanplant door kinderen van basisschool Ondersteboven Geulle
11.30 uur  Afsluiting met traktatie en aardigheidje voor de kinderen