Gemeente Meerssen | Ondernemers kunnen aanspraak maken op omzetderving!

Nieuwsbericht Ondernemers kunnen aanspraak maken op omzetderving!

Gepubliceerd op: 27 december 2021 11:05

Ondernemers - tozo
Limburgse ondernemers hebben te kampen gehad met een opeenstapeling van crises. Bovenop alle coronaperikelen volgden ook nog eens de overstromingen van afgelopen zomer. Het kabinet heeft samen met de regio en ondernemersvertegenwoordigers besloten een omzetdervingregeling in het leven te roepen voor gedupeerde Limburgse ondernemers.

Voor wie geldt de regeling?

De regeling geldt voor ondernemers die tenminste 50% omzetderving hadden in het derde en vierde kwartaal van 2021. Deze ondernemers komen in aanmerking voor 10% van de omzetderving van het vierde kwartaal van 2021. Begin 2022 wordt deze eenmalige omzetdervingsregeling gepubliceerd. Deze wordt door de Rijksdienst uitgevoerd voor Ondernemend Nederland (RVO). De regering trekt 12 miljoen euro uit voor deze regeling.

Maakt u gebruik van de NOW 4 en/of 5 regeling? Let dan op!

Voor deze ondernemers geldt dat de omzetderving als omzet wordt meegeteld en dat het kan leiden tot een lagere NOW-subsidie. 

Schaderegeling landbouwers

Voor landbouwers in de overstroomde gebieden wordt eveneens een schaderegeling gepubliceerd in het nieuwe jaar. Deze regeling wordt ook uitgvoerd door het RVO. Hier kunnen landbouwers zich begin volgend jaar melden. Meer informatie volgt binnenkort.