Nieuwsbericht Onderhoud & herinrichting weg Brommelen, Pasweg en Oostbroek, aanleggen nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven

Publicatiedatum: 21 februari 2017 13.05 uur

Na het carnaval (6 maart 2017) start de gemeente Meerssen met groot onderhoud en herinrichting van diverse gebiedsontsluitingswegen in Bunde, Geulle en Meerssen. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg vinden er diverse infrastructurele aanpassingen plaats. BLM Wegenbouw gaat het werk in opdracht van de gemeente Meerssen uitvoeren.

Welke (onderhouds)werkzaamheden voeren wij uit?

  • Aanleggen van plateaus op de doorgaande weg Brommelen ter hoogte van de zijwegen Brommelen en Westbroek.
  • Aanleggen van komingangen bij de Pasweg en Oostbroek.
  • Realiseren rotonde bij de kruising Fregatweg - Meerssenhovenweg.
  • Realiseren fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
  • Vervangen van asfaltdeklaag van de Fregatweg, Meerssenhovenweg, Maastrichterlaan, Pasweg, Brommelen en Oostbroek.

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?

De werkzaamheden aan Oostbroek, Brommelen en de Pasweg staan gepland voor direct na het carnaval (maandag 6 maart 2017) en hebben een doorlooptijd van ca. 6 weken. De start van de werkzaamheden aan de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en de fietsoversteekplaats Meerssenhoven-Meerssenhovenweg is gepland in week 16 (dinsdag 18 april 2017) en heeft een doorlooptijd van ca. 7 weken.

Tijdelijke wegafsluitingen

Tijdens de werkzaamheden zijn bovengenoemde wegen voor een bepaalde tijd afgesloten voor doorgaande verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl