Gemeente Meerssen | Omnibuzz stopt per 1 juli met gratis vervoer naar vaccinatielocatie van ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas

Nieuwsbericht Omnibuzz stopt per 1 juli met gratis vervoer naar vaccinatielocatie van ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas

Gepubliceerd op: 26 mei 2021 14:00

Omnibuzz
Het bestuur van Omnibuzz heeft besloten met ingang van 1 juli 2021 te stoppen met het gratis vervoer naar de vaccinatielocatie van ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas (zonder Wmo-indicatie).

Reden voor het stopzetten van de gratis ritten is dat deze doelgroep de oproepbrieven al enige tijd geleden heeft gekregen en dus ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om de rit(ten) te boeken. Veel ouderen hebben al twee vaccinaties gehad of krijgen de tweede vaccinatie binnenkort. Voor die laatste groep is de tweede vaccinatierit al geboekt, want bij het boeken van de eerste rit is ook meteen de tweede rit geboekt. Bovendien ziet Omnibuzz een aanzienlijke daling van de aanvragen van vaccinatieritten van deze doelgroep. Ook voor de ouderen van de gemeente Beekdaelen (vanaf 60 jaar, zonder Omnibuzz pas) stopt het gratis vervoer naar de vaccinatielocatie op 1 juli aanstaande.

Daarnaast neemt het reguliere Omnibuzz vervoer toe, mede omdat een deel van haar klanten (met Wmo-indicatie) inmiddels gevaccineerd is. Omdat er weer meer gebruik gemaakt wordt van het reguliere vervoer ontstaat er te weinig capaciteit om het Omnibuzz vervoer goed uit te voeren.
Tot slot constateert Omnibuzz dat er mensen jonger dan 65 jaar in toenemende mate een rit (willen) boeken voor gratis vervoer. Daarom is besloten dat vanaf 1 juni aanstaande actief gevraagd wordt naar de leeftijd van niet-klanten die een gratis rit naar de vaccinatielocatie willen boeken. Dat Omnibuzz dit gaat doen is een logisch gevolg van het besluit van de gemeenten om ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas te vervoeren naar de vaccinatielocatie. Als mensen hun leeftijd niet willen vermelden, zal Omnibuzz de rit weigeren. In totaal heeft Omnibuzz 5500 niet-klanten van en naar vaccinatielocaties verzorgd (in totaal 11.000 ritten) en staan er nog 1450 klanten (in totaal 2900 ritten) ingepland. De klanten met een Omnibuzz pas (Wmo-indicatie) blijft Omnibuzz gratis blijven vervoeren naar de vaccinatielocatie.

Aanleiding

Op 25 februari jongstleden heeft het algemeen bestuur van Omnibuzz besloten dat ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas (geen Wmo-indicatie) gratis naar de vaccinatielocatie worden vervoerd voor zowel de eerste als de tweede vaccinatie (indien van toepassing). Directe aanleiding hiervoor was het besluit van het Rijk dat thuiswonende ouderen zonder een Wmo-vervoersindicatie een beroep moesten doen op vrijwilligers(initiatieven- en organisaties) als zij in eigen kring geen vervoer kunnen regelen.

Omdat het bestuur het belangrijk vond dat er zich zoveel mogelijk ouderen zouden laten vaccineren, heeft het besloten tot het schrappen van de eigen bijdrage voor de ritten van en naar de vaccinatielocatie. Door dit te doen wilden ze het voor ouderen vanaf 65 jaar zo aantrekkelijk mogelijk maken om zich te laten inenten.