Nieuwsbericht Officieel startsein: ondertekening overeenkomsten realisatie Kindcentrum Meerssen

Publicatiedatum: 19 december 2016 12.50 uur

Op vrijdag 16 december 2016 hebben wethouder Onderwijs Berry van Rijswijk, Voorzitter van het College van Bestuur van INNOVO Bert Nelissen, directeur Roy Pellikaan van Pellikaan en eigenaar Ed Heijnen van Heton de overeenkomsten voor de realisatie en exploitatie van het nieuwe Kindcentrum Meerssen ondertekend. De wethouder dankte de aanwezigen voor de constructieve samenwerking tot dus ver, waardoor het voorbereidend werk snel is verlopen. Alle partijen kijken uit naar een plezierige verdere samenwerking. Met deze ondertekening is het officiële startsein gegeven voor de realisatie van het Kindcentrum.

Startsein Kindcentrum

Startsein Kindcentrum

Kindcentrum

Het nieuwe Kindcentrum Meerssen komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat bij het huidige schoolgebouw van basisschool Op 't Hwagveld. De bestaande locatie wordt volledig gerenoveerd en uitgebreid met een gedeelte nieuwbouw op het naastgelegen terrein (tussen de school en gemeenschapshuis De Stip). Het Kindcentrum biedt straks naast onderwijs (fusieschool Op 't Hwagveld & De Gansbeek) ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek.

Omgeving

Daarnaast willen we natuurlijk zorgen voor een (verkeers)veilige omgeving van het Kindcentrum. Rond het nieuwe Kindcentrum zal een verkeersluwe zone ontstaat. Ook heeft de verkeersstructuur in de buurt in relatie tot het nieuwe Kindcentrum de aandacht. Er zal een werkgroep worden ingesteld, die mee gaat denken over voorstellen om deze te verbeteren. In deze werkgroep zullen alle stakeholders worden vertegenwoordigd. Daarnaast wordt in overleg met de buurt en de jeugd gekeken naar de mogelijkheden om te voorzien in avontuurlijke speelmogelijkheden in het gebied rondom het Kindcentrum, die ook door de school gebruikt kunnen worden.

Startsein

Planning

De gemeenteraad heeft begin oktober 2016 de benodigde budgetten beschikbaar gesteld. Basisschool Op 't Hwagveld en peuterspeelzaal Olleke Bolleke zijn in de herfstvakantie verhuisd naar hun tijdelijke locatie aan de Proost de Beaufortstraat. Nu de overeenkomsten ondertekend zijn, kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor het Kindcentrum van start gaan. In maart 2017 starten de bouwwerkzaamheden. We streven ernaar het nieuwe Kindcentrum in december 2017 op te leveren. Begin 2018 zal het gebouw dan in gebruik worden genomen.