Nieuwsbericht Officieel startsein: ondertekening overeenkomsten realisatie Kindcentrum Meerssen

Publicatiedatum: 13 december 2016 15.00 uur

Op vrijdag 16 december 2016 ondertekenen wethouder Onderwijs Berry van Rijswijk, Voorzitter van het College van Bestuur van INNOVO Bert Nelissen, een vertegenwoordiger van Pellikaan (namens bouwconsortium) en Heton (toekomstig exploitant) de overeenkomsten voor de realisatie van het nieuwe Kindcentrum Meerssen. Hiermee wordt het officiële startsein gegeven voor de realisatie van het Kindcentrum.

Kindcentrum

Het nieuwe Kindcentrum Meerssen komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat bij het huidige schoolgebouw van basisschool Op 't Hwagveld. De bestaande locatie wordt volledig gerenoveerd en uitgebreid met een gedeelte nieuwbouw op het naastgelegen terrein (tussen de school en gemeenschapshuis de Stip). Het Kindcentrum biedt straks naast onderwijs (fusieschool Op 't Hwagveld & De Gansbeek) ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek.

Omgeving

Daarnaast willen we natuurlijk zorgen voor een (verkeers)veilige omgeving van het Kindcentrum. Het gebied zal om deze reden opnieuw ingericht worden, waarbij rond het nieuwe Kindcentrum een verkeersluwe zone ontstaat. Ook wordt in overleg met de buurt en de jeugd gekeken naar de mogelijkheden om te voorzien in avontuurlijke speelmogelijkheden die ook door de school gebruikt kunnen worden.

Planning

De gemeenteraad heeft begin oktober 2016 de benodigde budgetten beschikbaar gesteld. Basisschool Op 't Hwagveld is in de herfstvakantie verhuisd naar zijn tijdelijke locatie aan de Proost de Beaufortstraat. Als de overeenkomsten ondertekend zijn, kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor het Kindcentrum van start gaan. In maart 2017 starten de bouwwerkzaamheden. We streven ernaar het nieuwe Kindcentrum in december 2017 op te leveren. Begin 2018 zal het gebouw dan in gebruik worden genomen.