Gemeente Meerssen | Nog niet iedereen kan terug naar huis in de gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Nog niet iedereen kan terug naar huis in de gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 17 juli 2021 18:00

In de gemeente Meerssen kan nog niet iedereen terug naar huis. Op onderstaand kaartje is te zien in welke gebieden nog wateroverlast is. In deze gebieden kan het gaan om woningen of straten die onder water staan. Woont u in dit gebied? Dan is het onverstandig om het gebied zelfstandig in te gaan. Defensie is ter plaatse om u te helpen.

Overstroomd gebied

Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat gaan onder andere pompen plaatsen om het waterpeil omlaag te brengen. Het is nog niet bekend hoelang dit gaat duren.

Het waterpeil van de Maas en andere rivieren en beken zakt, waardoor op veel andere plekken in Zuid-Limburg de situatie is verbeterd. Om deze reden heeft Veiligheidsregio Zuid-Limburg besloten om af te schalen van Grip-4 naar Grip-2.