Nieuwsbericht Nieuwsbrief Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Publicatiedatum: 20 juli 2017 11.50 uur

Nieuwsbrief sociale zaken

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland informeert cliënten met een uitkering ingevolge de Participatiewet regelmatig per brief over nieuws of veranderingen. Dit zijn de zogenaamde klantbrieven. Aanvullend hierop wordt er twee à drie keer per jaar praktische informatie verspreid via een nieuwsbrief.

U kunt hier de nieuwsbrief van juli 2017 lezen