Nieuwsbericht Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen, nummer 6

Publicatiedatum: 24 april 2018 11.35 uur

Nieuwsbrief Kindcentrum nr 6
Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum, dat naast onderwijs ook peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang gaat bieden. Daarnaast komt er ook een volwaardige openbare bibliotheek in het pand. De bouw van het nieuwe centrum aan de Pastoor Dom. Hexstraat vordert gestaag. De aannemer levert het gebouw volgens planning de eerste helft van mei op.

Nieuwsbrief nummer 6

Door middel van een speciale nieuwsbrief worden ouders/verzorgers van de schoolkinderen, omwonenden en andere belangstellenden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken en het laatste nieuws over het Kindcentrum. Vandaag verschijnt de zesde nieuwsbrief. Hierin o.a. de stand van zaken, de waarden van het Kindcentrum en de drukbezochte ouderavond over de nieuwe basisschool.

Download hier Nieuwsbrief Kindcentrum Meerssen, nummer 6

Ouders/verzorgers ontvangen de nieuwsbrief via de scholen. Omwonenden ontvangen een papieren versie in de brievenbus. Voor belangstellenden wordt de nieuwsbrief ook nog verspreid via de gemeentelijke website en de gemeentelijke e-nieuwsbrief Sfeervol Meerssen. Wilt u liever en papieren exemplaar? Deze zijn o.a. verkrijgbaar in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.