Gemeente Meerssen | Nieuws van Bibliotheek Meerssen

Nieuwsbericht Nieuws van Bibliotheek Meerssen

Gepubliceerd op: 25 maart 2022 11:00

Bieb vacature voorzitter
Vacature Voorzitter Bibliotheek Meerssen

Binnenkort komt de functie van voorzitter van het bestuur van de stichting Openbare Bibliotheek Meerssen beschikbaar. Het betreft een vrijwilligersfunctie.

De wereld van de bibliotheek is in verandering, ook de bibliotheek in Meerssen. Naast de taken die de bibliotheek van oudsher uitvoert, is er steeds meer aandacht voor ontmoeting en sociale verbondenheid en ondersteuning op het gebied van taal- en digitale vaardigheden en in eerstelijns informatievoorziening, waardoor jong en oud kunnen (blijven) meedoen. De kernwaarden van de bibliotheek zijn laagdrempelig, gastvrij en in het bijzonder ondersteuning bieden voor mensen die extra steun kunnen gebruiken.
Het bestuur van de stichting bepaalt de strategische koers, missie en visie en is eindverantwoordelijk, terwijl de dagelijkse leiding ligt bij de manager die een uitgebreid mandaat heeft. Het bestuur bepaalt de richting, de manager en de medewerkers krijgen alle ruimte om daaraan op hun eigen wijze invulling te geven. Het team van de bibliotheek bestaat uit 10 (parttime) medewerkers en 65 vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd, en vergadert ongeveer 8 keer per jaar (in de avonduren), samen met de manager. Meer informatie vind je op www.bibliotheekmeerssen.nl.

Reacties graag vóór 17 april 2022 naar jeanclerx@hotmail.com. Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met bestuurslid Henk Hausoul via 06-22719415. Kijk op www.bibliotheekmeerssen.nl voor de volledige vacaturetekst en profielschets van de voorzitter.

Bieb juridisch spreekuur
Gratis Juridisch spreekuur

Heb je juridisch advies nodig? Tijdens het spreekuur vrijdag 1 april kun je terecht voor een gratis advies in onze Bibliotheek. Graag vooraf een afspraak maken. 

Voor dit soort vragen kun je langskomen:

  • Heb je problemen met je werkgever?
  • Wil je misschien scheiden?
  • Is er werk aan je woning niet goed uitgevoerd?
  • Worden je facturen niet betaald?

De aanwezige advocaat mr. Rascha Reijnen geeft je inzicht in jouw rechtspositie, geeft advies over hoe te handelen en geeft je een inschatting van de kosten die je daaraan kwijt zou zijn. Wanneer: vrij 1 apr & vrij 6 mei. Het spreekuur is elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 11.30u. Waar: In de bibliotheek. Vooraf aanmelden via info@bibliotheekmeerssen.nl of 043-3642411