Nieuwsbericht Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen

Publicatiedatum: 07 februari 2017 09.35 uur

Na het carnaval (6 maart 2017) start de gemeente Meerssen met groot onderhoud en herinrichting van diverse gebiedsontsluitingswegen in Bunde, Geulle en Meerssen. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg vinden er diverse infrastructurele aanpassingen plaats. BLM Wegenbouw gaat het werk in opdracht van de gemeente Meerssen uitvoeren.

Welke (onderhouds)werkzaamheden voeren wij uit?

  • Aanleggen van plateaus op de doorgaande weg Brommelen ter hoogte van de zijwegen Brommelen en Westbroek.
  • Aanleggen van komingangen bij de Pasweg en Oostbroek.
  • Realiseren rotonde bij de kruising Fregatweg - Meerssenhovenweg.
  • Realiseren fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
  • Vervangen van asfaltdeklaag van de Fregatweg, Meerssenhovenweg, Maastrichterlaan, Pasweg, Brommelen en Oostbroek.

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?

De werkzaamheden aan Oostbroek, Brommelen en de Pasweg staan gepland voor direct na het carnaval (week 10) en hebben een doorlooptijd van ca. 6 weken. De uitvoering van de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg en de fietsoversteekplaats Meerssenhoven-Meerssenhovenweg is gepland in week 16 (medio april) en heeft een doorlooptijd van ca. 7 weken.

Tijdelijke wegafsluitingen

Tijdens de werkzaamheden zijn bovengenoemde wegen voor een bepaalde tijd afgesloten voor doorgaande verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid.  Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Uitnodiging inloopavond

De gemeente Meerssen en BLM Wegenbouw nodigen u uit voor een inloopavond op donderdag 16 februari 2017 in de kantine van Camping de Boskant, Brommelen 60 in Geulle. De inloopbijeenkomst duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Tijdens deze avond informeren wij u over de planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingen. U bent van harte welkom!

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl