Nieuwsbericht Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg Brommelen

Publicatiedatum: 13 december 2016 11.15 uur

In het voorjaar 2016 vond een inloopavond plaats over groot onderhoud en herinrichting van diverse gebiedsontsluitingswegen in Meerssen, Bunde en Geulle. Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg zullen ook diverse infrastructurele aanpassingen plaatsvinden. Naar aanleiding van de inloopavond zijn nog gesprekken gevoerd met enkele betrokkenen en hebben we kleine aanpassingen doorgevoerd. Afgelopen maanden hebben we de plannen verder uitgewerkt en heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Eind november zijn de werkzaamheden gegund aan BLM Wegenbouw BV.

Welke (onderhouds)werkzaamheden worden er verricht?

  • Realiseren rotonde bij de kruising Fregatweg - Meerssenhovenweg.
  • Realiseren fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven.
  • Aanleggen van plateaus op de doorgaande weg Brommelen ter hoogte van de zijwegen Brommelen en Westbroek.
  • Aanleggen van komingangen bij de Pasweg en Oostbroek.
  • Vervangen van asfaltdeklaag van de Fregatweg, Meerssenhovenweg, Maastrichterlaan, Pasweg, Brommelen en Oostbroek.

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?

In december en januari voeren de nutsbedrijven werkzaamheden uit. Deze vinden plaats bij de Meerssenhovenweg, Pasweg, Brommelen en Oostbroek. Het doorgaande verkeer zal hier weinig hinder van ondervinden. Medio maart 2017 starten we met de uitvoering van de (onderhouds)werkzaamheden. We streven ernaar de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie af te ronden.

Informatieavond

Voordat de aannemer start met de uitvoering van de (onderhouds)werkzaamheden, organiseren we nog een informatieavond. Tijdens deze avond informeren wij u over de planning, fasering en wegafsluitingen. Wij zullen u tijdig informeren op welke datum de informatieavond plaatsvindt.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl