Nieuwsbericht Nieuwe marktpartij voor realisatie Centrumplan Ulestraten

Publicatiedatum: 01 november 2017 11.00 uur

Wonen Meerssen en Gemeente Meerssen hebben een nieuwe marktpartij gevonden die de resterende fasen van Centrumplan Ulestraten gaat realiseren: Bots Bouwgroep BV. Hierdoor komt er een einde aan een jarenlange impasse. In 2013 werden namelijk de laatste woningen uit dit plan gerealiseerd (aan de P. Schoenmakersstraat). Bots Bouwgroep gaat nu de resterende planonderdelen uitvoeren. Door realisatie van dit project krijgt Ulestraten een kleinschalig woonzorgcomplex en nieuwe huurwoningen waar een combinatie van wonen & zorg mogelijk is.

Ongetitelde afbeelding, 01-11-2017 11:14:34

Wethouder drs Guido Houben, Hans van den Biggelaar van Bots Bouwgroep BV uit Deurne en directeur Luc van den Bergh van Wonen Meerssen

Oorspronkelijke plannen

Het oorspronkelijk bestemmingsplan Centrumplan Ulestraten dateert uit 2011. In 2012 werd de omgevingsvergunning verleend voor de bouwplannen. De resterende planonderdelen werden door Wonen Meerssen echter tijdelijk in de ijskast gezet door gewijzigde regeringsbeleid voor woningcorporaties. Sindsdien is naarstig gezocht naar een andere manier om het project vorm te geven.

 

Centrumplan Ulestraten - perspresentatie nieuwe marktpartij

Vlnr: Guido Quanjel (Bremen Bouwadviseurs), wethouder drs Guido Houben, Frans Gärtener (Wonen Meerssen), directeur Luc van den Bergh (Wonen Meerssen), wethouder Berry van Rijswijk, architect Jos Nijssen (HVNArchitecten BV) en projectleider Jaap Zomerplaag (gemeente Meerssen)

Nieuwe marktpartij

Om de impasse te doorbreken zijn Wonen Meerssen en gemeente Meerssen op zoek gegaan naar een andere (commerciële) marktpartij, die de gronden uit het oorspronkelijke plan wil aankopen en het project wil realiseren. Wonen Meerssen heeft hiervoor een aanbesteding uitgevoerd. Uit de aanbesteding is Bots Bouwgroep BV uit het Brabantse Deurne als marktpartij uit de bus gekomen. Zij kopen de gronden van Wonen Meerssen en de gemeente en zullen het project verder realiseren.

Het plan

Het projectvoorstel dat Bots Bouwgroep BV in samenwerking met VB2vastgoed heeft opgesteld, is gebaseerd op het eerder vergunde ontwerp van HVN Architecten. De planonderdelen:

Woonzorgcomplex Kasteelstraat (aansluitend aan nieuwe gymzaal)
Aan de Kasteelstraat zal Bots Bouwgroep een kleinschalig woonzorgcomplex met zorgunits bouwen voor intensieve zorg. Dit complex sluit direct aan bij de nieuwe gymzaal, die op dit moment in aanbouw is (ook onderdeel van centrumplan). Het gebouw krijgt twee bouwlagen met in het midden een patio.

centrumplan Ulestraten - sfeerimpressie vooraanzicht vanaf kasteelstraat

Huurwoningen locatie voormalig raadhuis Sint Catharinastraat
Op de locatie van het voormalige raadhuis aan de Sint Catharinastraat komen 31 huurappartementen, die geschikt zijn voor mensen met een lichte zorgvraag. Het monumentale gedeelte van het raadhuis wordt geïntegreerd in het gebouw. Daarnaast komt er een parkeergarage. Deze is bereikbaar met een lift.

Centrumplan Kern Meerssen - Sfeerimpressie vooraanzicht Sint Catharinastraat

Zorg

Bots Bouwgroep zal met een aanbieder van zorg en huurwoningen gaan samenwerken voor de exploitatie van de woningen.

Hoe verder?

Wonen Meerssen, Gemeente Meerssen en Bots Bouwgroep gaan een realiseringsovereenkomst aan. Vervolgens werkt Bots Bouwgroep de bouwplannen verder uit. Zodra deze klaar zijn en de vervolgprocedures (omgevingsvergunning etc) kunnen starten, organiseert de gemeente samen met Bots Bouwgroep een informatiebijeenkomst. Het streven is erop gericht om de bouwwerkzaamheden in de tweede helft van 2018 te laten starten. Het plan zou vervolgens eind 2019, begin 2020 gereed kunnen zijn.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.