Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Nieuwe gymzaal Ulestraten officieel geopend en naam onthuld

Gepubliceerd op: 30 augustus 2018 13:55

Op dinsdag 28 augustus werd de nieuwe gymzaal tegenover de basisschool De Triangel te Ulestraten onder grote publieke belangstelling door de wethouders Jan Gulikers en Marly Heusschen officieel geopend. Tevens werd de naam van deze gymzaal onthuld: 't UULKE. Diverse leerlingen, ouders, grootouders en andere belangstellenden waren daarbij aanwezig.

Opening gymzaal Ulestraten

Totstandkoming gymzaal

Na jarenlange politieke discussies en zelfs een protestactie van kinderen, ouders en leerkrachten van basisschool de Triangel nam de gemeenteraad in 2016 het besluit tot de bouw van een nieuwe gymzaal in Ulestraten. De oude gymzaal aan de Sint Catharinastraat was gedateerd en dringend aan vervanging toe. Direct na de zomervakantie 2017 werd gestart met de bouw van de nieuwe gymzaal en op 1 juni van dit jaar werd deze in gebruik genomen. Vanaf die datum kunnen de gymlessen van de leerlingen van basisschool De Triangel hier plaatsvinden. Daarnaast wordt de gymzaal gebruikt door verenigingen en recreatieve clubjes voor hun sportactiviteiten. Overigens: er is op diverse dagen en tijden nog ruimte voor verhuur van de gymzaal. Na de ingebruikname is de nieuwe gymzaal op 28 augustus ook officieel geopend.

Naamgeving 't Uulke

In de raadsvergadering van 30 mei van dit jaar werd een motie unaniem door de gemeenteraad aangenomen. In deze motie werd voorgesteld om de nieuwe gymzaal een naam te geven en daarvoor een prijsvraag onder de leerlingen van basisschool De Triangel te organiseren. Op basis van deze motie werd een traject ingezet: kinderen konden suggesties indienen voor de naam en een voordrachtcommissie beoordeelde de ingediende naamsuggesties. Deze commissie bestond uit drie personen: een raadslid (de indiener van de motie), een lid namens het  Buurtnetwerk Ulestraten en de directeur van de basisschool (als hoofdgebruiker van de gymzaal). Na rijp beraad kwam deze commissie tot een gemotiveerde voordracht van drie namen, in volgorde van voorkeur.

Deze voordracht werd voorgelegd aan het college van B&W, dat een definitief besluit daarover nam: de nieuwe gymzaal zou de naam 't Uulke krijgen. Deze naam was ingediend door Sam Neutelings en Luna Daniëls.

Opening en onthulling naam

Na het openingswoord door de directeur van basisschool de Triangel Jeroen Tholen volgde een toespraak van wethouder Jan Gulikers. Hij benadrukte het belang van de gymzaal voor met name de school, maar ook voor de gemeenschap Ulestraten en complimenteerde de architect en aannemer voor hun voortreffelijke werk. De nieuwe gymzaal is werkelijk een prachtige en zeer functionele sportaccommodatie en een aanwinst voor de kern Ulestraten geworden. Tevens bedankte de wethouder iedereen die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet om deze nieuwe gymzaal te realiseren en vervolgens verklaarde hij de zaal officieel voor geopend.

Daarna werd het bord aan de gevel met de naam van de gymzaal onthuld door wethouder Marly Heusschen en de kinderen die de naam bedacht hadden. Luna was erbij, maar Sam kon helaas niet aanwezig zijn. Daarom nam haar zusje Bo die taak over. Beide prijswinnaars ontvingen een cadeaubon van zwembad Mosaqua in Gulpen.

Vervolgens konden de aanwezigen in de gymzaal een kijkje nemen en een gezond drankje of hapje nemen. Deze werden verzorgd door medewerkers van ontmoetingscentrum 'De Ketel' uit Meerssen-West, waarvoor dank.

Opening gymzaal Ulestraten

Foto: Karel Curvers, Meer Vandaag

Clinics

Eerder die dag werden ter gelegenheid van de officiële opening zogenaamde sportclinics voor de kinderen van de basisschool gehouden, waarbij zij allerlei materialen konden uitproberen. Ook dat bleek een zeer geslaagde activiteit.