Gemeente Meerssen | Nieuwe coalitie: 300 miljoen euro voor aanpak zijrivieren van de Maas

Nieuwsbericht Nieuwe coalitie: 300 miljoen euro voor aanpak zijrivieren van de Maas

Gepubliceerd op: 16 december 2021 13:20

Woensdag 15 december is het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie gepresenteerd. Hierin staat dat er 300 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de aanpak van de zijrivieren van de Maas. Een belangrijk besluit, ook voor de gemeente Meerssen.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz: "Het begin is gemaakt. Het probleem is onderkend, maar de grote stappen moeten nog worden gemaakt!"

Watersnood

Door de watersnood in Limburg van afgelopen zomer is duidelijk geworden dat klimaatverandering ook ons eigen land treft. De coalitie blijft daarom investeren in dijken, duinen en dammen. Er komen middelen beschikbaar om de beekdalen in (onder meer) Limburg beter te beschermen.

Wethouder Gerard IJff is blij met de passage in het coalitieakkoord: "Hiermee wordt duidelijk dat het rijk ook een verantwoordelijkheid heeft bij het oplossen van deze regionale knelpunten. Er moet nog ongelofelijk veel gebeuren, maar het begin is er."

Waterveiligheid

De coalitiepartijen willen in 2023, 2024 en 2025 elk jaar 100 miljoen vrijmaken voor waterveiligheid. Eerder werd door de Provincie Limburg, Waterschap Limburg en verschillende gemeenten gepleit voor een fonds van 1,2 miljard euro voor de aanpak van waterveiligheid. Volgens de organisaties zou het Rijk een groot gedeelte van het geld moeten vrijmaken. Toenmalig waarnemend commissaris van de Koning Johan Remkes gaf destijds aan dat regionale partners eveneens moeten bijdragen. Het coalitieakkoord wordt 16 december besproken in de Tweede Kamer.