Gemeente Meerssen | Nieuw rampbestrijdingsplan hoogwater Maas vastgesteld

Nieuwsbericht Nieuw rampbestrijdingsplan hoogwater Maas vastgesteld

Gepubliceerd op: 21 december 2020 13:00

Maas
Veel inwoners van onze veiligheidsregio kennen wel iemand die het heeft meegemaakt: de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995. Duizenden Limburgers moesten toen noodgedwongen hun huis verlaten. Hoewel het risico dat de Maas overstroomt momenteel veel kleiner is dan toen, bestaat die kans nog steeds. Daarom bereiden we ons voor en hebben we onlangs een nieuw rampbestrijdingsplan opgesteld. Daarin beschrijven we wat we doen als de Maas overstroomt.

De kans dat de Maas overstroomt is tegenwoordig veel kleiner dan in 1993 en 1995. Dat komt doordat er de afgelopen tien jaar veel veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Over een lengte van 43 kilometer tussen Itteren en Echt-Susteren is de Maas verbreed en uitgediept, waardoor er meer water door de Maas kan stromen dan voorheen (de zogenoemde Maaswerken). Zuid-Limburg is dus relatief goed beveiligd tegen het water. Toch kan er altijd iets misgaan. Zo was de waterstand van de Maas eind februari van dit jaar nog relatief hoog, waardoor verschillende partners voorbereidingen moesten treffen om erger te voorkomen.

Voorbereidingen

Voorbereidingen treffen, waar moet ik dan aan denken? Daarbij kun je denken aan het dichtzetten van schuiven, het plaatsen van pompen, afsluiten van wegen en berekenen van de te verwachte waterstand. Gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg hebben daarin ieder hun eigen taak. De veiligheidsregio is op de achtergrond steeds aanwezig, maar komt pas nadrukkelijk in beeld als de situatie daarom vraagt. Gelukkig was dat dit voorjaar niet het geval en merkten inwoners er weinig van. Het liet echter wel duidelijk zien waarom samenwerking op het gebied van (hoog)waterveiligheid zo ontzettend belangrijk is.

Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas

Al die stappen worden natuurlijk niet op het moment zelf bedacht en genomen. Ze worden vooraf voorbereid en opgenomen in het zogenoemde Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas. Elke veiligheidsregio is verplicht om voor belangrijke veiligheidsrisico's in hun regio, een keer in de vier jaar een dergelijk plan op te stellen. Daarin staat precies welke organisatie, bij welke waterstand van de Maas, welke voorzorgsmaatregelen neemt. Het nieuwste rampbestrijdingsplan is onlangs vastgesteld door ons algemeen bestuur – de burgemeesters van onze zestien gemeenten.

Met de nieuwste versie is het rampbestrijdingsplan weer helemaal up-to-date. Zo leverden de 'nieuwe' Maaswerken ook weer nieuwe aandachtspunten op voor de hulpverlening. Borgharen en Itteren overstromen dan wel niet meer zo snel, ze worden bij bepaalde waterstanden wel geïsoleerd van de rest van de omgeving. Ook voor een dergelijk scenario zijn de plannen nu gereed. Op die manier stemmen we onze plannen en voorbereidingen telkens weer af op de werkelijkheid, die constant verandert.

Benieuwd naar het rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas? U kunt het plan inzien op de website van de Veiligheidsregio