Gemeente Meerssen | Nieuwbouwproject openbare basisschool de Bundeling

Nieuwsbericht Nieuwbouwproject openbare basisschool de Bundeling

Gepubliceerd op: 12 januari 2024 16:45

In een recente brief zijn betrokkenen geïnformeerd over het nieuwbouwproject van Openbare Basisschool de Bundeling.
Het bouwtraject, in samenwerking met het stichtingsbestuur, heeft een tijdslijn tot 1 juli 2024. Tot die datum worden tekeningen gemaakt, vergunningen aangevraagd en de bouw aanbesteed. Na 1 juli 2024 begint de activiteit in de buurt met het opzetten van tijdelijke huisvesting, gevolgd door sloop van het huidige gebouw en nieuwbouw.

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de sloop- en bouwperiode krijgen leerlingen tijdelijke huisvesting op de groenstrook aan de Kersenlaan om de schoolconcepten te behouden en gebruik te maken van de gymzaal aan de Lindelaan, waardoor extra vervoersbewegingen worden voorkomen.

Inloopavond

Op 25 januari is er een inloopavond waar inwoners de kans krijgen vragen te stellen over de tijdelijke huisvesting. Verdere details, waaronder tekeningen van het nieuwe gebouw, zullen worden gedeeld tijdens een bewonersbijeenkomst na gereedheid.
Voor aanvullende informatie is het Gemeentelijk Klant Contact Centrum bereikbaar via telefoon 14 043 of e-mail info@meerssen.nl.