Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Nieuw beleid 'kunst in de openbare ruimte'

Gepubliceerd op: 08 november 2019 10:20

Ongetitelde afbeelding, 08-11-2019 10:33:05
In het afgelopen jaar is tijdens de gemeentelijke raadsadviesvergaderingen enkele malen het onderwerp 'kunst in de openbare ruimte' aan de orde gekomen. Hieruit bleek dat er behoefte is aan gemeentelijke beleid op dit gebied.

Traject om te komen tot beleid 'kunst in de openbare ruimte'

Binnenkort starten we met het ontwikkelen van beleid op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Hiermee bedoelen we de kunstwerken die op pleinen, rotondes, in groenvoorzieningen en bij gebouwen staan. In de gemeente Meerssen staan al diverse kunstwerken. Deze zijn ook veelal in opdracht van de gemeente gemaakt. Om de openbare ruimte in onze gemeente te blijven voorzien van kunst en te zorgen dat bestaande kunstwerken onderhouden worden, is helder gemeentelijk beleid nodig.

Bij dit beleidstraject zal de zogenaamde bob-aanpak gehanteerd worden: beeldvorming - oordeelsvorming - besluitvorming. De eerste fase - de beeldvorming - wordt ingezet met een bijeenkomst met diverse partijen en personen die hierbij een zinvolle bijdrage kunnen leveren, zoals:

  • beeldend kunstenaars (zowel professioneel als amateurs) die in onze gemeente wonen,
  • beeldend kunstenaars die een kunstwerk hebben gemaakt dat in onze gemeente staat,
  • de Stichting Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme,
  • het Huis voor de Kunsten,
  • de diverse buurtnetwerken,
  • belangstellende inwoners die affiniteit of deskundigheid hebben op het gebied van van kunst en cultuur.
  • raadsleden en burgerraadsleden.

Doel van deze beeldvormende bijeenkomst is beelden met elkaar te delen over het thema 'kunst in de openbare ruimte'. De informatie die hieruit voortkomt, vormt de basis voor de verdere beleidsontwikkeling. Dit moet uiteindelijk leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad.

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst die plaatsvindt op: dinsdag 19 november 2019, aanvang 19.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen

Deze bijeenkomst wordt geleid door wethouder Jan Gulikers (Kunst en Cultuur). Oud-wethouder, inwoners van Meerssen en deskundige op het gebied van kunst Jacques Giesen verzorgt een inleiding om de aanwezigen in de ban te brengen van het thema 'kunst in de openbare ruimte'.

Aanmelden

Heeft u interesse in het thema en wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Meld u dan voor 13 november aan via ankie.bijstra@meerssen.nl of via telefoon 14 043.