Nieuwsbericht Nationaal Hitteplan actief

Publicatiedatum: 20 juni 2017 09.55 uur

Hitteplan
De komende dagen wordt het erg warm. Daarom is sinds maandag 19 juni het Nationaal Hitteplan actief in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel.

Warm zomerweer, voor veel mensen de tijd om te genieten! Een groot gedeelte van onze tijd besteden we buiten. Lekker ontspannend en dus goed voor onze gezondheid. Maar te veel hitte is niet goed en kan zelfs gevaarlijk zijn. Een goede voorbereiding voor deelname aan festivals en sportevenementen in de buitenlucht is daarom aan te raden. Ook kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en chronisch zieken moeten extra alert zijn als het kwik stijgt. Gelukkig kunnen gezondheidsproblemen door hitte ook goed voorkomen worden.

Basisscholen, kindercentra (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, en buitenschoolse opvang), apothekers, huisartsen en WMO-loketten worden door de GGD geïnformeerd  over hoe om te gaan met hitte en welke maatregelen ze kunnen nemen. Op de hittepagina van de GGD staan hittetips en extra informatie.