Gemeente Meerssen | Naam parkeerplaats in Bunde officieel onthuld: bie de köster

Nieuwsbericht Naam parkeerplaats in Bunde officieel onthuld: bie de köster

Gepubliceerd op: 01 september 2021 12:20

bie de koster
Vanaf 2020 is de parkeerplaats achter de nieuwbouw van Fase 1 van Centrumplan Bunde in gebruik genomen. Buurtnetwerk Bunde is, in overleg met de gemeente Meerssen, op zoek gegaan naar een geschikte naam. Deze is afgelopen maandag 30 augustus officieel onthuld. De parkeerplaats krijgt de betekenisvolle naam bie de köster (bij de koster).

Met overgrote meerderheid

Het buurtnetwerk heeft via internet een oproep geplaatst binnen de gemeenschap van Bunde naar mogelijke namen. Hieruit is de naam Bie de köster met overgrote meerderheid uit de bus gekomen. Nabestaanden van de betreffende familie Lemmens zijn door het buurtnetwerk betrokken bij dit initiatief. Bij de onthulling was een afvaardiging van de familie aanwezig  en van buurtnetwerk Bunde. De familie kwam aan in de oude jeep die nog van de köster is geweest.

bie de koster jeep
Over de koster

De locatie tussen de Pletsstraat en het Sint Agnesplein is altijd de woon- en werkplek geweest van door elkaar opeenvolgende kosters. Voordat het perceel een nieuwe bestemming kreeg, was Alex Lemmens, de köster van Bung, er zijn hele leven actief. Hij was opvolger van zijn vader Harie. Beiden waren koster bij de Sint Agnesparochie en werden door alle Bundenaren de köster genoemd. Alex was 63 jaar lang koster. Hij behoorde tot een van de vooruitziende ondernemers van Bunde die al vroeg telefoon en een auto tot hun beschikking hadden. De koster stond altijd voor iedereen klaar en niemand deed tevergeefs een beroep op hem. Bundenaren die iets nodig hadden, ergens pech mee hadden, iets met de kerk moesten, vervoer nodig hadden of moesten telefoneren, liepen te pas en te onpas bij hem binnen. Daardoor wordt de locatie aan de Pletsstraat al sinds mensenheugenis en nu nog steeds door vele Bundenaren aangeduid als bie de köster.

Informatiebord

Met het buurtnetwerk is afgesproken dat er een informatiebord wordt geplaatst met een uitleg van de naam. Het buurtnetwerk heeft de wens om uiteindelijk dit informatiebord te plaatsen bij of tegen de nieuwbouw die aan de Pletsstraat wordt gebouwd. Dit is namelijk de plek waar daadwerkelijk de boerderij van de familie Lemmens heeft gestaan. Dit wordt tegen die tijd nog besproken met de toekomstige eigenaren of gebruikers.