Nieuwsbericht Mooie opkomst publieksbijeenkomst Samen tegen wateroverlast

Publicatiedatum: 23 november 2017 15.00 uur

De inspirerende publieksbijeenkomst Wateroverlast van eind juni kreeg dinsdag 21 november een vervolg. Op uitnodiging van het Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen kwamen ruim 80 belangstellende in de Stip bij elkaar om te spreken over dit belangrijke onderwerp. Een mooie opkomst!

Geen woorden maar daden

De aanwezigen werden door de gemeente Meerssen, Waterschap Limburg en de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond) bijgepraat over wat is er tot nu toe met de aangedragen knelpunten en oplossingen gedaan is. "We hebben veel gepraat over het onderwerp wateroverlast. Nu is de tijd aangebroken om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan," aldus wethouder Guido Houben.

Publieksbijeenkomst Wateroverlast 21-11-2017

De presentatie van de publieksbijeenkomst was in handen van Fabiënne Nijsten. Zij ging met de aanwezigen in gesprek.

Samen

"Het is een flinke klus en daarom hebben we uw medewerking hard nodig. Samenwerking met u als omwonenden, maar ook met de verschillende organisaties is essentieel. De aanwezige inwoners zijn waarschijnlijk vooral mensen die zelf te maken hebben met wateroverlast. Maar het water komt ergens vandaan. Ook mensen die 'boven' wonen hebben een verantwoordelijkheid. Om mensen hiervan bewust te maken, hebben we ambassadeurs nodig. Daarom zal ik ook een rondje maken langs o.a. de buurtnetwerken."

Publieksbijeenkomst Wateroverlast
 

Concreet

Tijdens de paneldiscussie konden vragen gesteld worden aan zowel de wethouder als aan bestuurders van de partnerorganisaties. Aanwezigen waren benieuwd naar de concrete stappen om wateroverlast tegen te gaan.

"De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld bij gemeentelijke projecten regenwater en vuil water zoveel mogelijk te scheiden" vertelt wethouder Houben. "Om regenwater op natuurlijke wijze de grond te laten inlopen, kunnen inwoners zelf letterlijk een steentje - beter gezegd: geen steentje – bijdragen door hun tuin zomin mogelijk te betegelen."

Publieksbijeenkomst Wateroverlast

Ruim 80 belangstellenden waren aanwezig tijdens de tweede publieksbijeenkomst.

Vervolg

Op 5 juni 2018 is de volgende publieksbijeenkomst Wateroverlast. U bent wederom van harte uitgenodigd om deel te nemen. Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl.

Water in balans

Meerssen is, naast Oirsbeek, een van de benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie leest u op www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

Tijdens de raadsadviesvergadering van 30 november staat het Waterplan Maas en Mergelland en het Gemeentelijke Rioleringsplan op de agenda. Als het presidium deze stukken vervolgens op de agenda van de gemeenteraad zet, behandelt de raad ze tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 december 2017.

Foto's: Karel Curvers, www.meervandaag.nl