Nieuwsbericht Monumentenwerk Limburg biedt kansen

Publicatiedatum: 28 februari 2018 16.20 uur

monumentenzorg
Op woensdag 28 februari heeft wethouder Berry van Rijswijk een bedrijfsbezoek gebracht aan Monumentenwerk Limburg. Monumentenwerk Limburg – gevestigd in Meerssen - is al jaren actief op de markt van restauratie van monumenten. Sedert medio 2016 als zelfstandige onderneming met Wim Knarren als directeur/eigenaar.

Visie

Monumentenwerk Limburg heeft een brede en uitgesproken visie op restauratie en koppelt deze aan het benutten van het beschikbaar potentieel van mensen die om welke reden dan ook als bouwvakker niet meer in aanmerking komen voor een baan in een hedendaags bouwbedrijf. Met name omdat deze vakmensen niet meer of onvoldoende kunnen voldoen aan de eisen die vanuit de reguliere bouwbranche worden gesteld. Monumentenwerk Limburg beschouwt dit als een wezenlijk verlies voor de bouwbranche, met name voor de deelmarkt van restauratie van monumenten en ziet het als een uitdaging om deze ongewenste trend te doorbreken. Monumentenwerk Limburg stelt zich o.a. tot doel om deze groep van ervaringsdeskundige vaklieden met ervaring, passie en vakkennis een nieuwe op het lijf geschreven toekomst te geven. Hierin werkt Wim Knarren graag samen met Podium24 voor het werven van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is dan ook regelmatig contact tussen Wim Knarren van Monumentenwerk Limburg over het welbevinden van deze kandidaten met zijn contactpersoon Marijke Tuns van Podium24.

Kansen

Omdat Monumentenwerk Limburg werkt met mensen uit de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (wsw), was Berry van Rijswijk benieuwd wat dit bedrijf betekent voor deze doelgroep. Na de ontvangst op het kantoor van Monumentenwerk Limburg heeft Wim verteld over de werkzaamheden, zijn personeel en hoe hij zijn personeel kansen biedt om aansluitend ook de reguliere arbeidsmarkt op te kunnen. Marijke heeft uitleg gegeven over de samenwerking met Podium24.

Bezoek aan Hoeve Westrand

Daarna hebben zij Berry van Rijswijk meegenomen naar een project waar Monumentenwerk mee bezig is; de renovatie van Hoeve Westrand in Maastricht. Dit is een Rijksmonument, gelegen op het Landgoed Severen aan de West-rand van Amby, waar Maasvallei 8 sociale huurwoningen bouwt. Wim heeft Berry van Rijswijk op deze locatie vertelt hoe alles reilt en zeilt en de wethouder heeft de medewerkers in actie gezien.

De kwaliteiten van deze vakmensen koppelen aan het ambachtelijk restauratiewerk blijkt een gouden greep te zijn. Restauratie vraagt meer geduld, tijd, aandacht, expertise en vakmanschap, allemaal kwaliteiten waarover medewerkers van Monumentenwerk Limburg in grote mate beschikken.