Gemeente Meerssen | Moestuintjes op scholen en kinderopvang: de tijd is er rijp voor

Nieuwsbericht Moestuintjes op scholen en kinderopvang: de tijd is er rijp voor

Gepubliceerd op: 25 juli 2022 13:15

Bericht van CNME Maastricht en regio

Bij het CNME Maastricht en regio zijn 14 Limburgse moestuincoaches opgeleid. Jong Leren Eten verzorgde deze training in mei, juni en juli samen met IVN en VELT. Scholen en kinderopvang die met moestuinieren en eetbaar groen aan de slag willen, kunnen in 2022 en 2023 gebruik maken van deze moestuincoaches.

Moestuincoaches

De moderne mens is vervreemd van zijn eten

Die onwetendheid maakt onzeker en draagt ertoe bij dat we de verkeerde keuzes maken: te veel kant-en-klaar eten, te veel zoet en te vet, te weinig verse groenten. Hoe kun je beter beginnen met de bewustwording van de waarde van voedsel, dan door kinderen te leren hoe ze hun eigen groenten en fruit kunnen verbouwen? Want wat je zelf hebt gekweekt, wil je zelf immers ook eten!

Jong Leren Eten Nederland

Jong Leren Eten staat voor: zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten 2017-2024 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS.

Meer informatie

Meer informatie: www.jonglereneten.nl en www.jonglerenetenlimburg.nl.