Nieuwsbericht Minister Cora van Nieuwenhuizen bezoekt gemeente Meerssen ikv wateroverlast

Publicatiedatum: 07 juni 2018 08.55 uur

Op woensdag 6 juni bracht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een bliksembezoek aan de gemeente Meerssen als pilotgemeente van het programna Water in Balans van Waterschap Limburg. Aanleiding was de wateroverlast waarmee ons heuvelachtige Limburg in toenemende mate te maken heeft door het veranderende klimaat.

Bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen

Waterschap Limburg heeft dit steeds groter wordende probleem in samenwerking met gemeenten, LLTB, Staatsbosbeheer en andere organisaties de strijd aangezegd. Ook inwoners zelf hebben daarbij een belangrijke rol. De minister werd onder grote belangstelling van de media rondgeleid door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz, gedeputeerde Hubert Mackus, dijkgraaf Patrick van der Broeck en bestuurder Josette van Wersch van Waterschap Limburg.

Bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen

Ze ging uitvoerig in gesprek met getroffen bewoners uit Meerssen, Geulle en Ulestraten, gedupeerde ondernemers en vertegenwoorders van natuur- en landbouworganisaties.

Bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen

De minister was onder de indruk van de nijpende situatie en zegde toe de noodzaak aan financiële steun voor het nemen van noodzakelijke maatregelen bij haar collega's in Den Haag met nadruk onder de aandacht te zullen brengen.

Bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen

Bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen

Meedenken, meedoen tegen wateroverlast?

Kijk op https://metelkaar.waterschaplimburg.nl