Nieuwsbericht 'MINI'-estafette in de gemeente Meerssen start op 8 april

Publicatiedatum: 05 april 2016 12.45 uur

Op vrijdag 8 april geeft burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz samen met burgemeester Sjraar Cox van de gemeente Sittard-Geleen het startsein voor de 'MINI'-estafette Meerssen. Tijdens de MINI-estafette mogen drie inwoners van de gemeente Meerssen elk een week rondrijden in een spiksplinternieuwe MINI. Hiermee wil burgemeester Clermonts-Aretz het innovatieve karakter van haar inwoners onder de aandacht brengen. De MINI wordt verder één week gebruikt door het college van B&W van Meerssen (o.a. uitreiking KO's door de burgemeester op Lintjesdag).  

Burgemeester Clermonts-Aretz en burgemeester Cox
Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en burgemeester Sjraar Cox bij haar 'prijs': samen geven zij de MINI op vrijdag 8 april als eerste in bruikleen aan student Eric Thomassen uit Ulestraten. Foto: MCM Productions Sittard-Geleen. De MINI-hatchback wordt ter beschikking gesteld door KERAM  


Eerste week: Eric Thomassen (student TU Eindhoven / lid Solar Team)   
Nadat burgemeester Clermonts de sleuteltjes van de MINI uit handen van burgemeester Cox in ontvangst heeft mogen nemen, overhandigt zij deze op haar beurt aan Eric Thomassen uit Ulestraten. Eric studeert aan de TU Eindhoven en is 'Powertrain Engineer' van het Solar Team Eindhoven, dat in 2015 met de 'Stella Lux' heeft deelgenomen aan de World Solar Challenge in Australië. Aan het einde van zijn week leest u op deze website meer over de belevenissen van Eric met de MINI. 

Limburgse Bestuurdersdag 2015: Innoveren & Ondernemen
Op 18 november 2015 heeft in de gemeente Sittard-Geleen - met burgemeester Sjraar Cox als gastheer - de jaarlijkse Limburgse Bestuurdersdag plaatsgevonden van de Vereniging van Limburgse Gemeenten. Dagthema was Innoveren & Ondernemen. Alle aanwezigen was gevraagd een quote te bedenken over innoveren & ondernemen. De inzenders van de beste vijf quotes werden tijdens de bijeenkomst bekendgemaakt: zij krijgen allemaal een maand lang de beschikking over een splinternieuwe MINI, die ze op hun beurt ter beschikking kunnen stellen aan een innovatieve inwoner of ondernemer uit eigen gemeente.

Burgemeester Clermonts-Aretz: spiksplinternieuw MINI in bruikleen
Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz bleek één van de winnaars te zijn met haar quote: "Als innoveren een gezicht heeft, dan is dat Wim van der Leegte: "Zeg maar Wim". Wim van der Leegte was de keynote spreker tijdens de Limburgse bestuurdersdag 2015. Hij is de man die familiebedrijf VDL (o.a. VDL Nedcar in Born) wist op te bouwen tot een innoverende wereldonderneming met 10.500 medewerkers. Tijdens zijn inleiding vertelde hij onder meer hoe hij persoonlijk de BMW-top wist te overtuigen om in Born (gemeente Sittard-Geleen) bij VDL Nedcar auto's te laten bouwen en hij daarmee duizenden Limburgse banen redde. VDL Nedcar bouwt MINI's voor BMW en is goed voor 2.300 directe en nogeens 7.000 indirecte banen in de regio.   

'MINI'-estafette door heel Limburg
In totaal mogen vijf Limburgse bestuurders de MINI een maand lang in bruikleen geven aan een inwoner of ondernemer van hun gemeente. Met bestuurders van de gemeenten Brunssum, Meerssen, Sittard-Geleen, Leudal en Venray als winnaars ontstaat een MINI-estafette, waarmee we in Limburg en daarbuiten laten zien dat innovatie & ondernemerschap in onze provincie hoogtij vieren.    

De bron van innovatie zit in mensen
Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz: "De bron van innovatie zit in mensen. Daarom heb ik ervoor gekozen de MINI ter beschikking te stellen aan een aantal innovatieve inwoners. Mensen die elk op eigen wijze hun innovatiebron met succes hebben weten aan te boren. Wij stellen deze mensen in de komende weken graag aan u voor op deze website."  

Led Brainport
Zuid-Limburg heeft grote ambities en LED (Limburg Economic Development) heeft daarin een ondersteunende rol: nieuwe verbindingen maken, netwerken, aanjagen en op de kaart zetten. LED is een 'onderkoepelende' organisatie; een organisatie waarin bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen, banken en overheden samenwerken en afstemmen om de ambities van Zuid-Limburg waar te maken. LED heeft o.a. tot doel studenten te bewegen zich na hun studie blijvend in Limburg te vestigen.

Meer weten? 
Ga naar www.ledbrainport.nl