Gemeente Meerssen | Minder verkeersborden, meer duidelijkheid!

Nieuwsbericht Minder verkeersborden, meer duidelijkheid!

Gepubliceerd op: 08 maart 2022 16:00

rotonde
Vindt u ook dat er door de jaren heen steeds meer verkeersborden zijn gekomen? Dat het soms een woud van borden langs de weg is? Daar zijn wij het volledig mee eens! We willen dit ook gaan aanpakken. We gaan ervoor zorgen dat er zo min mogelijk borden langs de weg overblijven. Alleen borden die echt nodig zijn. Dat maakt het voor verkeersdeelnemers een stuk overzichtelijker. Als verkeersdeelnemers zich aan de in Nederland geldende verkeersregels houden, dan zijn al die extra borden ook niet nodig.

Doel

Verkeersborden zijn er om verkeerssituaties te verduidelijken en te laten zien welke regels er gelden. Deze staan in Nederland in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV).

Door de bomen het bos niet meer zien

Verkeersborden spreken voor zich. Ze moeten eigenlijk alleen geplaatst op locaties waar dit echt nodig is. Echter, door allerlei overwegingen en verzoeken van bewoners en weggebruikers zijn regelmatig borden geplaatst op plekken waar dat eigenlijk niet nodig is.

Gedrag van mensen

Kort gezegd: als verkeersdeelnemers zich aan de algemene verkeersregels zouden houden die in Nederland gelden, dan hoefden we geen extra borden te plaatsen. Het zijn dus allemaal extra's, omdat mensen zich net op die plekken niet aan de regels houden qua bijvoorbeeld snelheid of voorrang. Het gevolg is dat andere weggebruikers door de bomen (lees: verkeersborden) het bos niet meer zien.

Onnodige en foutieve borden weghalen

De gemeente Meerssen wil de verkeersborden gaan saneren. Met andere woorden: we gaan onnodige en foutieve borden weghalen. Op deze manier worden verkeerssituaties overzichtelijker, is er minder vervuiling van het straatbeeld, ziet de openbare ruimte er beter uit en besparen we op beheer en onderhoud van borden. De politie juicht het voorstel toe om onnodige borden weg te halen.

Wegversmalling
Verkeersbesluit

Voor het plaatsen of verwijderen van verkeersborden moet het college van burgemeester en wethouders een zogenaamd verkeersbesluit nemen. Het verkeersbesluit maken we officieel bekend op www.overheid.nl en de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode komt een kort vermelding.

Vragen?

Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail info@meerssen.nl.