Gemeente Meerssen | Militaire oefeningen in gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Militaire oefeningen in gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 15 februari 2021 09:00

Koninklijke Landmacht
Van 1 tot en met 5 maart 2021 worden twee militaire oefeningen gehouden in de gemeente Meerssen.

Een oefening wordt gehouden in het kader van een binationale-opleiding en vaardigheidstraining voor militairen van de Koninklijke Landmacht en militairen van de Belgische krijgsmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen de grondlucht procedures trainen. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

De andere oefening wordt gehouden in het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen diverse fysieke trainingen zullen ondergaan. Men zal hierbij het doorgaand (vaar)verkeer niet hinderen.

De RIVM/CEAG richtlijnen zijn steeds van toepassing.

Schade? Melden!

Als er door de oefening schade ontstaat, kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid (zoals het kenteken van het voertuig) datum en tijd, plaats, soort schade et cetera melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoonnummer: 030-2180420
E-mail: JDVclaims@mindef.nl