Gemeente Meerssen | Militaire oefening in gemeente Meerssen

Nieuwsbericht Militaire oefening in gemeente Meerssen

Gepubliceerd op: 12 mei 2021 10:05

Koninklijke Landmacht
Van 4 tot en met 5 juni wordt een oefening gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen gaan oefenen in het bewaken en beveiligen van locaties en diverse verplaatsingen te voet uitvoeren. Tevens wordt de eenheid getraind in het kaartlezen, behandelen van (oefen)gewonden en het omgaan met gevaarlijke munitie/explosieven.

De oefening begint op 4 juni omstreeks 12.00 uur en is op 5 juni rond 18.00 uur weer afgelopen. Voor de overnachting wordt gebruik gemaakt van het Militair Oefenterrein De Dellen in Meerssen. Men gaat zich verplaatsen over bestaande (vaar) wegen en paden en het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd. Tevens zal men zich houden aan de COVID-19 regels van het RIVM. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein. Aan deze oefening nemen 90 personen deel en wordt ondersteund door 15 militaire wielvoertuigen.

Schade? Melden!

Als er door de oefening schade ontstaat, kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid (zoals het kenteken van het voertuig) datum en tijd, plaats, soort schade et cetera melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoonnummer: 030-2180420
E-mail: JDVclaims@mindef.nl