Nieuwsbericht Met elkaar naar water in balans

Publicatiedatum: 10 april 2018 12.00 uur

Water in balans
Het klimaat verandert

En dat gebeurt sneller dan gedacht. Met enerzijds enorme hoosbuien als gevolg en anderzijds grote droogte in bijvoorbeeld natuur- en landbouwgebieden. In het centrum van Meerssen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval, zoals in juni 2016. Het water dat van Ulestraten en de hogergelegen landelijke gebieden naar beneden komt, is binnen een uur in het centrum van Meersen en zorgt daar voor overstromingen.

Alle hens aan dek 

Inwoners en ondernemers, landbouworganisaties, natuurbeheerders, gemeenten en  waterschap: het is alle hens aan dek om schadelijke gevolgen te voorkomen. Naast het op korte termijn aanpakken van een aantal knelpunten in Limburg heeft Waterschap Limburg zes gebiedspilots opgezet. Gemeente Meerssen is daar één van. In onze gemeente gaan we met elkaar aan de slag om wateroverlast te voorkomen. Zodat in de toekomst iedereen het weer droog houdt.

Meer weten? Meedenken? Meedoen? 

Kijk op op www.waterschaplimburg.nl/metelkaar

water in balans - balk